Nieuws

Eerste coaches klaar om corporaties naar CO2-neutraal te helpen

Update

De eerste vrijwillige CO2-coaches zijn vanaf nu beschikbaar. 31 corporatie-experts in duurzaamheid volgden donderdag 21 december 2017 of maandag 15 januari de training tot CO2-coach. Zij staan klaar om collega-corporaties te helpen bij hun duurzaamheidsbeleid. Woningcorporaties kunnen hun hulp inroepen bij het uitwerken van hun duurzaamheidsbeleid.

Wat doet een CO2-coach?
De CO2-coaches gaan als vrijwilligers aan de slag bij maximaal twee à drie collega-corporaties in hun eigen regio. Vragen die een collega-corporatie kan voorleggen aan een CO2-coach zijn bijvoorbeeld:

  • Hoe vertalen we de resultaten van de Routekaart CO2-neutraal 2050 in concrete plannen?
  • Met welke partijen in onze regio kunnen we samenwerken en hoe?
  • Hoe kunnen we duurzame investeringen het beste plannen? Welke investeringen doen we bijvoorbeeld nu, welke later?

Door gebruik te maken van CO2-coaches van collega-corporaties, hoeven corporaties geen dure externe partij in te huren voor advies.

Waar vind ik een CO2-coach?
Corporaties die gebruik willen maken van een CO2-coach kunnen zich opgeven via het aanmeldformulier. Aedes koppelt een beschikbare CO2-coach aan een corporatie en vervolgens neemt de CO2-coach contact met de corporatie op. Bekijk het overzicht van getrainde CO2-coaches.

Samen komen we verder
Veel corporaties willen extra inzetten op de verduurzaming van hun woningen. In de Aedes-Woonagenda hebben woningcorporaties de ambitie uitgesproken om in 2050 CO2-neutraal te zijn. Om dit te halen helpt het als corporaties onderling samenwerken. Sommige corporaties hebben op het gebied van duurzaamheid al veel kennis en ervaring in huis en delen die graag met collega-corporaties. Daarom introduceert Aedes de ‘Vliegende Brigade’. De Vliegende Brigade bestaat uit CO2-coaches die andere corporaties ondersteunen. Dit is een onderdeel van de vernieuwingsagenda

Aanmelden als CO2-coach?
Corporatie-experts die een collega-corporatie willen helpen, kunnen zich nog aanmelden voor de training op 26 januari 2018. CO2-coaches leveren een belangrijke bijdrage aan het verduurzamen van de gehele sector door het delen van kennis en kunde. Daarnaast vergroten zij hun eigen kennis door het volgen van een training en door samen te werken met een collega-corporatie.

Vragen?
Uitgebreide informatie en een nadere toelichting staat in de flyer. Vragen over dit programma kun je sturen naar CO2neutraal2050@aedes.nl.