Nieuws

Coaches klaar om corporaties naar CO2-neutraal te helpen

Update

Vanaf nu zijn er 42 vrijwillige CO2-coaches beschikbaar. De corporatie-experts in duurzaamheid volgden de training tot CO2-coach. Zij staan klaar om collega-corporaties te helpen bij hun duurzaamheidsbeleid. Woningcorporaties kunnen hun hulp inroepen bij het uitwerken van hun duurzaamheidsbeleid.

Wat doet een CO2-coach?
De CO2-coaches gaan als vrijwilligers aan de slag bij maximaal twee à drie collega-corporaties in hun eigen regio. Vragen die een collega-corporatie kan voorleggen aan een CO2-coach zijn bijvoorbeeld:

  • Welke verschillende routes kunnen we grofweg uitstippelen op weg naar CO2-neutraliteit?
  • Hoe interpreteren we de resultaten van de Routekaart CO2-neutraal 2050 en hoe kunnen we die gebruiken in onze beleidsplannen?
  • Wat kan ik doen om intern mijn collega’s zover te krijgen ook mee te werken aan CO2-neutraliteit?
  • Met welke partijen in onze regio kunnen wij samenwerken en hoe?

Door gebruik te maken van CO2-coaches van collega-corporaties, hoeven corporaties geen dure externe partij in te huren voor advies.

Waar vind ik een CO2-coach?
Corporaties die gebruik willen maken van een CO2-coach kunnen zich opgeven via het aanmeldformulier. Aedes koppelt een beschikbare CO2-coach aan een corporatie en vervolgens neemt de CO2-coach contact met de corporatie op. Bekijk het overzicht van getrainde CO2-coaches.

Samen komen we verder
Veel corporaties willen extra inzetten op de verduurzaming van hun woningen. In de Aedes-Woonagenda hebben woningcorporaties de ambitie uitgesproken om in 2050 CO2-neutraal te zijn. Om dit te halen helpt het als corporaties onderling samenwerken. Sommige corporaties hebben op het gebied van duurzaamheid al veel kennis en ervaring in huis en delen die graag met collega-corporaties. Daarom introduceert Aedes de ‘Vliegende Brigade’. De Vliegende Brigade bestaat uit CO2-coaches die andere corporaties ondersteunen. Dit is een onderdeel van de vernieuwingsagenda

Vragen?
Vragen over dit programma kun je sturen naar CO2neutraal2050@aedes.nl. Extra informatie en een nadere toelichting staat in de flyer.