Verdieping

Aedes-ondersteuning bij CO2-neutrale voorraad in 2050

Update

Samen met een aantal woningcorporaties ontwikkelt Aedes verschillende vormen van ondersteuning voor het opzetten en uitvoeren van duurzaamheidsbeleid. Op die manier kunnen corporaties zo veel mogelijk van elkaars werk profiteren. De notitie CO2-neutrale woningen in 2050: hoe dan? geeft een eerste korte beschrijving van de verschillende activiteiten en middelen die Aedes samen met een aantal corporaties ontwikkelt om corporaties te ondersteunen bij het opzetten van hun duurzaamheidsbeleid.

 

Routekaart 2050 en Routeplanner
Een van de instrumenten die Aedes aanbiedt, is de Routekaart 2050 en de daarbij behorende Routeplanner. Deze tool wordt ontwikkeld – samen met een aantal leden - en bevat een voorbeeld plan van aanpak en een voorbeeld van duurzaamheidsbeleid met verschillende scenario's. De Routekaart helpt een corporatie om op maat de grote lijnen tot 2050 uit te zetten voor de corporatie zelf en haar lokale partners. Aan de slag met de Routekaart.

In aanvulling op de Routekaart ondersteunt de Routeplanner om de grote lijnen te vertalen naar beleidskeuzes en een korte termijn planning om in 2021 gemiddeld label B te realiseren. 

Persoonlijke ondersteuning door CO2-coach
De eerste lichting CO2-coaches staat klaar om collega-corporaties te helpen in 2050 CO2-neutraal te zijn. Corporaties die ondersteuning van een CO2-coach kunnen gebruiken kunnen zich melden bij Aedes. Sommige corporaties hebben al veel kennis en ervaring in huis en kunnen deze delen met collega-corporaties. Daarom introduceert Aedes de ‘Vliegende Brigade’. De Vliegende Brigade bestaat uit corporatie-experts (‘CO2-coaches’) die andere corporaties naar behoefte ondersteunen. Meer info

Kennissessies: inhoud (september 2017 – 2018)
We organiseren verschillende inhoudelijke kennissessies voor corporatiemedewerkers. De onderwerpen zijn bepaald aan de hand van de behoeften en daar waar deze niet door andere organisaties zijn ingevuld. Relevante informatie zetten we op een rijtje en plaatsen we in het perspectief van het traject richting 2050. Samen met Groene Huisvesters, hebben wij enkele kennissessies gepland. Daarnaast houden  wij de komende periode ook eigen kennissessies gekoppeld aan de Aedes-Benchlearningsessies. Lees meer

Kennissessies: strategische keuzes (planning: september - november 2017)
Vanaf de zomer organiseerden we verspreid over het land veertien kennissessies voor bestuurders, gericht op de strategische keuzes die corporaties kunnen maken. In deze sessies hebben we onder andere de vier scenario's uit het rapport van rapport van Finance Ideas en de Routekaart toegelicht. Meer informatie vindt u hier.

Downloads:

Woonagenda 2017-2021

Routeplanner CO2-neutraal 2050