Standpunt

Aedes: Corporaties CO2 neutraal in 2050

Duurzaamheid is een van de thema’s in de Vernieuwingsagenda. De komende jaren maken woningcorporaties hun woningen in een hoger tempo energiezuiniger. Voor de korte termijn betekent dit dat corporaties in 2021 uitkomen op gemiddeld energielabel B voor hun woningen. Dat vraagt om een versnelling van de investeringen in zonnepanelen, woningisolatie en warmtenetaansluitingen. Op de lange termijn, uiterlijk 2050, zorgen corporaties ervoor dat hun woningen CO2-neutraal zijn. Beide ambities zijn ook in de Woonagenda vastgesteld.

 

Tijdens het verenigingscongres hebben corporaties de onderstaande doelen afgesproken.

Duurzamer wonen: renovatie en minder verspilling

  1. Iedere corporatie heeft in 2018 een vastgesteld plan gemaakt om in 2050 een CO2-neutraal woningbezit te hebben. De corporatie kan dit einddoel via verschillende scenario’s invullen, afhankelijk van lokale mogelijkheden en afspraken. Door deze verduurzamingsoperatie kan de betaalbaarheid worden verbeterd (dalende of in elk geval gelijkblijvende woonlasten). De scenario’s komen ook terug in afspraken die met gemeenten worden gemaakt over de energietransitie per wijk.
  2. Corporaties komen in 2021 door een inhaalslag uit op gemiddeld label B op sectorniveau (extra besparing van 5 petajoules) voor hun woningen. Investeringen in zonnepanelen, warmtenetaansluitingen en woningisolatie worden versneld om de doelstellingen uit het Energieakkoord te halen.
  3. Corporaties zullen met gemeenten samenwerken in de totstandkoming van regionale energiestrategieën.
  4. Ook andere partijen (in de vrije huur- en koopsector) worden uitgedaagd om op hetzelfde niveau van energiebesparing te komen. Er komt een landelijke monitor die de energiebesparing(prestaties) van alle woningen inzichtelijk maakt.