Instrumenten

Subsidie voor kopers maakt verduurzamen gemengde complexen makkelijker

Particuliere woningeigenaren en verenigingen van eigenaren (VvE’s) kunnen vanaf 15 september 2016 een subsidie aanvragen voor het energiezuinig maken van woningen: de Subsidie energiebesparing eigen huis. Dit maakt het voor woningcorporaties makkelijker om complexen energiezuiniger te maken, waarin naast sociale huurwoningen ook particuliere woningen zitten.

Nu is het voor corporaties vaak lastig om woningen te verduurzamen in een gemengd complex met ook particuliere eigenaren. Voor corporaties bestaat hier namelijk al langer een subsidie voor: de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP). Voor particuliere eigenaren was er niet zo’n subsidie. Particuliere eigenaren waren hierdoor minder snel geneigd binnen de VvE vóór het energiezuiniger maken van het complex te stemmen.

Twee aanvragen
Met de nieuwe regeling is kans groter dat particuliere eigenaren instemmen met energiebesparende maatregelen, zij krijgen immers ook subsidie. Zowel individuele eigenaren als een VvE kunnen de subsidie aanvragen. De woningcorporatie vraagt STEP-subsidie aan voor de sociale huurwoningen.

Energiebesparende maatregelen
Particuliere eigenaren kunnen de Subsidie energiebesparing eigen huis aanvragen als er minimaal twee energiebesparende maatregelen worden genomen. Men kan kiezen uit isolatie van dak, gevel, spouwmuur, vloer/bodem en het aanbrengen van hoogrendementsglas. Ook kunnen zij subsidie aanvragen voor het inwinnen van advies op het gebied van energiebesparing. In de eerste ronde is 20,5 miljoen euro beschikbaar. Deze ronde loopt van 15 september tot 1 maart 2017.

Energiebesparing in de gebouwde omgeving is een belangrijk onderdeel uit het Energieakkoord uit 2013.