Instrumenten

STEP-regeling: wijziging en handleiding

Update

De Stimuleringsregeling EnergiePrestatie huursector (STEP) wijzigt met ingang van 1 juli 2016. De regeling is bedoeld voor het energiezuiniger maken van bestaande huurwoningen. De subsidie wordt hoger en de looptijd langer. Aedes heeft een handleiding gemaakt met alle informatie over de regeling en de aanvraagprocedure.

Belangrijkste wijzigingen
Verhoging subsidiebedragen: de subsidiebedragen worden met terugwerkende kracht hoger vastgesteld, gekoppeld aan de verbetering van de Energie-Index (EI). Daarnaast is bij de aangepaste subsidiebedragen uitgegaan van subsidiering van 25 procent van de investeringen in verduurzaming (in plaats van 20 procent).

Subsidie voor zeer energiezuinige renovaties: er is nu ook subsidie mogelijk voor renovaties die verdergaan dan een EI 1,20 (energielabel A). Voortaan komen renovaties tot een maximale EI van 0,40 in aanmerking voor subsidie. Eerder was er geen onderscheid tussen energielabel A, A+ en A++ of nog hoger. In de aangepaste regeling maken drie extra toegevoegde EI klassen subsidie voor verdergaande renovaties mogelijk. Subsidie kan voortaan worden aangevraagd voor (bijna) energieneutraal en nul-op-de-meter renovaties.

Verlaging minimale renovatie van drie naar twee Energie-Indexklassen: aanvankelijk werd renovatie van een huurwoning van EI 1,41 tot 1,80 (energielabel C) naar EI 1,20 (label A) niet gesubsidieerd, terwijl zo’n renovatie bij veel woningen van verhuurders voorkomt. In de nieuwe regeling is hiervoor wel subsidie beschikbaar. Dat geldt ook voor renovatie van EI 1,81 tot 2,10 (energielabel D) naar EI 1,40 (label B).
Bij andere verhuurders dan woningcorporaties mogen woningen ook van EI 2,11 tot 2,40 (label E) naar EI 1,80 (label C) gaan. Woningcorporaties moeten minimaal EI 1,40 halen.)

Verlenging looptijd tot en met 2018: de aanvraagperiode loopt een jaar langer: tot en met 31 december 2018. Vastgestelde subsidies worden nog steeds in 2018 en 2019 betaald. Door de verruiming van de aanvraagperiode is er voor verhuurders meer tijd om nieuwe projecten op de rails te zetten.

Handleiding Aedes
Aedes heeft, met medewerking van Atriensis, een handleiding gemaakt met alle informatie over STEP bij elkaar. Deze brochure is vooral bedoeld voor corporatiemedewerkers die verantwoordelijk zijn voor de aanvraag van een STEP-subsidie.

Aanvragen STEP-subsidie
• De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert de regeling uit in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
• Binnenkomende aanvragen worden met terugwerkende kracht behandeld conform de nieuwe wijzigingen.
• Meer informatie over de wijzigingen in de STEP-regeling vindt u op www.rvo.nl/step.

Subsidie energiebesparing koopwoningen
Binnenkort volgt ook meer informatie over de subsidieregeling voor combinaties van energiebesparende maatregelen in koopwoningen, die minister Blok in januari 2016 aankondigde. Daar is 80 miljoen euro voor beschikbaar. Particuliere woningeigenaren en VvE’s (ook gemengde waarin woningcorporaties deelnemen) kunnen daar gebruik van maken.