Feiten & Cijfers

SHAERE 2015: ‘Ambitie is bepalender dan financiële positie’

Het aantal zonnepanelen op sociale huurwoningen is in 2015 fors gegroeid. Ook het aantal efficiënte warmteopwekkers is gestegen. Een verbetering van de isolatie van corporatiewoningen is moeilijk aantoonbaar vanwege veranderde meetmethoden. Deze andere meetmethoden maken het dit jaar bijzonder lastig om de verbetering in energiezuinigheid van corporatiewoningen te meten. Dat blijkt uit SHAERE, de monitor van woningcorporaties. Op donderdag 12 mei 2016 organiseerde Aedes een bijeenkomst over de energieprestaties in de sector.

De invoering van het Nader Voorschrift en de gevolgen daarvan vormden een terugkerend element op de bijeenkomst. Sinds 1 januari 2015 is dit de nieuwe rekenmethode om de energieprestatie van woningen te bepalen, uitgedrukt in de Energie-Index (EI). Dit komt in de plaats van de Energielabels. Adviseur energie en duurzaamheid van Aedes Ronald Franken illustreerde hoe lastig de overgang is. Bijna elke corporatie heeft nog zowel woningen met een energielabel, als woningen waarvan de EI volgens het Nader Voorschrift is opgesteld. Daardoor is een onderlinge vergelijking bijzonder lastig.

Aedes-benchmark
Bovendien lijkt de invoering van het Nader Voorschrift ervoor te zorgen dat de gemiddelde EI van corporatiewoningen hoger uitvalt dan voorheen. Op basis van enkel een nieuwe meetmethode zouden corporatiewoningen ineens minder energiezuinig zijn. Dat zou het moeilijker maken om de doelstelling van het Convenant Energiebesparing Huursector te halen: eind 2020 een gemiddelde EI van 1, 25. Deze complexiteit mag echter geen gevolgen hebben voor de daadwerkelijke verbetering van de energieprestatie van corporaties, benadrukte Franken. Om nog beter te laten zien dat huurders en gemeenten corporaties daarop kunnen aanspreken, wil Aedes duurzaamheid opnemen in de Aedes-benchmark. Dat maakt het ook mogelijk om het thema beter te verankeren in de bedrijfsvoering van corporaties.

Uit de gegevens van SHAERE 2015 blijkt dat het aantal zonnepanelen op sociale huurwoningen fors is gegroeid. Ook het aantal efficiënte warmteopwekkers stijgt. Een mogelijke verbetering van de isolatie van corporatiewoningen is moeilijk aantoonbaar vanwege de veranderde meetmethoden.

Prijzen
Drie corporaties die het best presteren, kregen op de bijeenkomst een prijs. Woningstichting Hellendoorn leverde de beste energieprestatie afgemeten tegen het gemiddelde bouwjaar van hun woningbezit. De daken van de woningen van Woongoed Goeree-Overflakkee bevatten de meeste zonnepanelen. En Stichting Wonion uit de Achterhoek ontving de prijs voor de meeste zeer energiezuinige woningen.

Wat zijn jullie succesfactoren, vroeg dagvoorzitter Pluup Bataille van Aedes aan de prijswinnende corporaties. Gewoon beginnen en aan de slag gaan, luidde het gezamenlijke advies. ‘Zo overwin je barrières en zie je mogelijkheden die je eerst niet zag.’ Dat sloot aan bij de reactie van de aanwezigen op een stelling. Meer dan zestig procent vindt de ambities van hun corporatie veel bepalender voor de investeringen in energiebesparende maatregelen dan hun financiële positie.

Energieambasssadeur Marlou Boerbooms en Mirjam Pronk, adviseur van Atrivé, illustreerden het gebruik van de Inspiratiegids energiebesparing in prestatieafspraken. Deze gezamenlijke publicatie van Aedes, VNG, Woonbond, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het ministerie van Binnenlandse Zaken bevat talloze feiten, voorbeelden en tips voor het maken van prestatieafspraken over energiebesparing.