Proces

Taskforce Bouw: ‘Gebruik verhuurderheffing voor verduurzaming woningen’

‘Buig een substantieel deel van de verhuurderheffing om naar een investering ten behoeve van een versnelde verduurzaming van het corporatiebezit’, adviseert de Taskforce Bouw het kabinet. Op 28 maart 2017 overhandigde voorzitter Bernard Wientjes De Bouwagenda aan de demissionaire ministers Kamp en Plasterk. Dit is een concreet voorstel van hoe Nederland de doelen in het Parijse Klimaatakkoord en Nationale Energieakkoord kan halen.

Een van die doelen is een geheel CO2-neutrale Nederlandse woningvoorraad in 2050. De verduurzaming van corporatiewoningen levert volgens De Bouwagenda een belangrijke bijdrage aan de landelijke doelstelling. De taskforce  is op dit moment in gesprek over mogelijkheden om corporatiewoningen sneller te verduurzamen. Zo zouden corporaties die hun woningen versneld verduurzamen een deel van de verhuurderheffing moeten kunnen gebruiken.  

100.000 woningen
De Bouwagenda bevat ook voorstellen voor verbetering van huurwoningen in de vrije sector en koopwoningen. Het versneld verduurzamen van particuliere huur- en koopwoningen is volgens de taskforce een aanzienlijke opgave. De komende jaren stelt ze voor om per jaar 100.000 bestaande woningen te verduurzamen. Om te beginnen moet de Stroomversnelling, het al bestaande samenwerkingsverband van bouwers en corporaties meer nul-op-de-meter-woningen realiseren.

Huurder centraal
De taskforce benadrukt dat het verduurzamen van corporatiewoningen niet mag leiden tot hogere woonlasten voor huurders. Huurders moeten daarnaast overtuigd worden van het nut van verduurzaming van hun woning en goede voorlichting krijgen over energiebesparing in een duurzame woning. Aedes, Woonbond en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) nemen de inhoud van De Bouwagenda mee in een overleg over betaalbaarheid, verduurzaming en investeringen in nieuwbouw en transformatie. 

Drie pijlers
Naast woningbouw richt De Bouwagenda zich op utiliteitsbouw en infrastructuur. Zo is er een plan van aanpak opgenomen voor het verbeteren van het binnenklimaat van scholen. Ook moeten onder meer wegen, bruggen, dijken en riolen stapsgewijs worden vernieuwd. Dit moet de gevolgen van klimaatverandering, zoals een stijgende zeespiegel en heviger neerslag opvangen. 

Vervolg
Om De Bouwagenda uit te voeren is er tot 2021 7 miljard euro nodig. De taskforce werkt de komende maanden alle plannen verder uit. Drie teams zoeken nu belanghebbende partijen die bereid zijn om in coalities aan de doelen willen werken.