Vernieuwingsagenda

Corporaties aan de slag met eigen CO2-voetafdruk

Hoe staat het met onze eigen CO2-voetafdruk? Met de verduurzaming van huurwoningen zijn corporaties volop aan de slag. Wat kunnen we ondertussen doen aan het verminderen van de CO2-uitstoot van de corporatiekantoren? Medewerkers van ruim 25 corporaties bogen zich over deze vraag tijdens een kennissessie van WonenBreburg en Portaal. Ze maakten meteen vervolgafspraken. Doet uw corporatie ook mee?

Voor werkbezoeken gebruiken medewerkers van Area een elektrische auto. Buiten de kantoortijden zijn die zes auto’s beschikbaar voor huurders. Het kantoorpapier van Alwel is cradle tot cradle. Bij andere corporaties is de kantine op maandag vleesloos en staan op vrijdag kliekjes op het menu. Het verduurzamen van je eigen organisatie kan met kleine stapjes beginnen, blijkt uit de verhalen van de corporatiemedewerkers op deze bijeenkomst. ‘Het gaat om bewustwording’, zegt Jeroen Cras, manager Strategie van WonenBreburg.
 
50 bomen 
De volgende stap is inzicht. WonenBreburg heeft daarom de CO2-voetafdruk van de eigen organisatie in beeld gebracht . ‘De resultaten waren behoorlijk schokkend’, zegt Gerwin Coppens. Hij is inkoopadviseur en leider van dit project. ‘De totale CO2-uitstoot in 2017 van onze corporatie was 1.408 ton. Omgerekend per fte is dat 5,21 ton.’ Die getallen komen tot leven als Coppens uitlegt dat ter compensatie van 1 ton CO2-uitstoot één jaar lang 50 bomen moeten groeien. En dat het gebruik van 300 kilo standaardkantoorpapier alleen al zorgt voor 1 ton CO2-uitstoot.
 
De voetafdruk heeft WonenBreburg gemaakt met de Milieubarometer van Stichting Stimular. Adviseur Anouk Schrauwen laat de corporatiemedewerkers zien hoe dat werkt. ‘Dit monitoringinstrument gebruikt de gegevens van onder meer het woon-werkverkeer, brandstof en warmte van de kantoorpanden, elektriciteit en kantoorpapier. De Milieubarometer vertaalt deze gegevens naar grafieken en tabellen die de milieubelasting van je organisatie inzichtelijk maken.’

Het verzamelen van die gegevens doet de corporatie zelf. ‘Dat is even een klus’, zegt Coppens. ‘Daarvoor gingen voor mij ongeveer 20 collega’s aan de slag. Zo onderzocht PenO hoeveel kilometers onze 350 medewerkers in één week declareerden en gaf ICT mij een overzicht van de printafdrukken.’ Het invullen van de barometer duurt vervolgens slechts nog één uur per kantoorlocatie.
 
Duurzame inkoop
Bij Portaal is de interne organisatie één van de vier pijlers van de duurzaamheidsvisie, vertelt strategisch adviseur Grietje Doevendans. ‘Behalve aan reductie van het energieverbruik van de eigen kantoren werken wij aan besparing van de CO2-uitstoot van ons vervoer en de werkprocessen. Wij experimenteren bijvoorbeeld met nieuwe vormen van duurzame inkoop en de mobiliteit van onze medewerkers is een centraal thema in het HRM-beleid.’ Het is de bedoeling dat Portaal in 2020 helemaal papierloos is. Doevendans gebruikt nu al een uitwisbaar notitieboek met bamboe-omslag, Net zoals haar collega’s.

Vervolg
De aanwezigen zijn enthousiast en spreken af dat de bijeenkomst een vervolg krijgt. De noodzakelijke vergroening van de arbeidsvoorwaarden van corporatiemedewerkers is dan een punt van aandacht, besluit men onder andere. De grootste veroorzaker van CO2-uitstoot van WonenBreburg als organisatie is namelijk het woon-werkverkeer van de medewerkers.
WonenBreburg wil stichting Stimular een benchmark voor de kantoororganisaties van corporaties laten verzorgen. Dat maakt het mogelijk om corporaties onderling te vergelijken met het branchegemiddelde. Daarvoor is nodig dat minstens 10 corporaties meedoen.
 
Meedoen?
Een startabonnement om met de Milieubarometer voor één vestiging een CO2-footprint te maken kost 198 euro. En ruim 60 gemeenten bieden dit gratis aan. 
Corporaties die mee willen doen met het maken van een CO2-voetafdruk van hun organisatie kunnen contact opnemen met Gerwin Coppens, g.coppens@wonenbreburg.nl. Wilt u meedenken over mogelijke maatregelen om de inzichten te vertalen in maatregelen? Ook dat kunt u aan hem laten weten.