Evenement

Bijeenkomst Groene Huisvesters over gebruik van duurzame materialen

Wat zijn duurzame bouwmaterialen en welke mogelijkheden van hergebruik zijn er? Daarover gaat de werksessie Materialen en WonenLab op woensdagmiddag 18 april 2018 van Groene Huisvesters. Woningcorporaties krijgen op deze middag inzicht in de materiaalketen en de mogelijkheden om samen met de markt te werken aan circulair bouwen.

Tijdens deze werksessie beoordelen de deelnemers materialen op duurzame waarden en kijken ze naar de materialenketen. Hoe kunnen partijen circulair werken en wat voor keuzes biedt de markt? Ook de analyse van productieketens en mogelijkheid tot recyclen komen aan bod. Ondertussen maken corporaties kennis met het WonenLab. Het WonenLab is het platform van het denk- en werkkader the Natural Step waarin Groene Huisvesters en andere corporaties samenwerken.

Aanmelden
De kosteloze werksessie Materialen en WonenLab vindt plaats op woensdagmiddag 18 april 2018 in Amsterdam. Aanmelden kan via deze link.

Deze middag is een onderdeel van de reeks werksessies en excursies  voor experts van corporaties die Groene Huisvesters in 2018 organiseert. Op deze bijeenkomsten delen deelnemers ervaringen en kennis om te komen tot een CO2-neutrale woningvoorraad. Centraal staat het samenwerken in opdrachtgeverschap en inkoop met partners in de keten en met stakeholders zoals gemeenten en huurdersorganisatie.