Praktijk

Ruim duizend woningen van Brabantse woningcorporaties worden energieneutraal

Elf woningcorporaties in Noord-Brabant hebben woningen aangewezen voor Stroomversnelling Brabant. De circa 1070 woningen worden komende twee jaar gerenoveerd tot nul-op-de-meterwoningen. Hiermee geven de corporaties invulling aan afspraken om woningen energiezuiniger te maken.

Deze zomer hebben 111 partijen hun handtekening gezet onder 'De Brabantse Deal Nul-op-de-meter'. Woningcorporaties, gemeenten en aanbiedende partijen als fabrikanten, toeleveranciers, bouwers en ontwikkelaars spraken af om de komende 2,5 jaar 1.000 bestaande woningen in Noord-Brabant energieneutraal te maken. Dit is een eerste stap om voor 2050 alle circa 800.000 woningen in de provincie tot nul-op-de-meterwoningen om te bouwen.

Gestandaardiseerde aanpak
In het convenant is vastgelegd dat de Brabantse woningcorporaties minstens 800 woningen zouden selecteren voor de eerste fase. Dat aantal wordt ruim gehaald: inmiddels hebben elf corporaties in totaal circa 1070 woningen gevonden die geschikt zijn. Het gaat daarbij om naoorlogse woningen die met een gestandaardiseerde aanpak veel energiezuiniger kunnen worden gemaakt. Aanbiedende partijen buigen zich over de vraag hoe zij dit voor elkaar kunnen krijgen. Standaardisatie moet daarbij leiden tot lagere kosten. Een nul-op-de-meterwoning is zeer goed geïsoleerd, heeft energiezuinige installaties en bijvoorbeeld zonnepanelen om energie op te wekken. Bij gemiddeld gebruik heeft de huurder hierdoor geen rekening meer voor gas en elektriciteit.

Stroomversnelling is een van de projecten in het kader van innovatieprogramma Energiesprong. Vanuit dit initiatief worden ook regionale samenwerkingsverbanden opgezet. Hiermee profiteren corporaties van elkaars kennis en ervaring om woningen energiezuiniger te maken.
Stroomversnelling Brabant is de eerste regionale samenwerking. De elf deelnemende Brabantse corporaties zijn: Tiwos, Stadlander, Woonbedrijf, Woonveste, Zayaz, Brabant Wonen, Thuisvester, Woonwijze, TBV, Casade en Sint Joseph.