Proces

Routekaart CO2-neutraal: het vervolg

Veel corporaties hebben de Routekaart CO2-neutraal 2050 al ingevuld en met Aedes gedeeld. Hoe ziet het vervolgtraject eruit? Wat kunt u doen met de resultaten? Waarvoor gebruikt Aedes straks de opgetelde gegevens? Dat zetten we in dit artikel nog eens op een rij. Heeft u de routekaart nog niet gedownload en ingevuld? U heeft nog tot 1 mei 2018 om dit te doen.
 

De routekaart is ontwikkeld in een groep van ongeveer 70 corporatiemedewerkers. Op de eerste plaats is de kaart een handig hulpmiddel voor de corporatie zelf. Het geeft inzicht in wat er moet gebeuren om in 2050 een CO2-neutrale woningvoorraad te hebben. Invullen van de routekaart geeft u antwoorden op onder meer de volgende vragen: Hoeveel woningen moet u per jaar aanpakken? Welke mix aan maatregelen kunt u daarvoor nemen? Wat levert dat op aan CO2-besparing? En wat gaat dat kosten?

Realistisch en met ambitie invullen
De routekaart werkt het beste als de corporatie hem realistisch invult, zoals in de Handleiding staat. Het uitgangspunt is het realiseren van de CO2-doelstelling in 2050. Het loslaten van deze ambitie is geen optie. De routekaart geeft een beeld van de kosten van deze grote opgave. Bij het invullen gaat de corporatie op zoek naar de financieel meest gunstige mix aan maatregelen om het doel te halen.

Samenwerking met andere partijen
De routekaart maakt ook duidelijk dat een corporatie niet in haar eentje kan zorgen voor CO2-neutrale wijken. Samenwerking met bijvoorbeeld gemeenten, netbeheerders en warmteleveranciers over gebiedsgerichte maatregelen is nodig om duurzame energieopwekking buiten de woning te realiseren.

De corporatie kan de routekaart gebruiken  bij het maken van prestatieafspraken en in overleggen over de regionale en gemeentelijke energietransitie. Corporaties kunnen daarbij regionaal samenwerken. 

Aedes gaat niet publiceren over individuele uitkomsten van de routekaart en deze ook niet met derden delen zonder toestemming van de betreffende corporatie.

Voordelen voor de sector
De routekaarten zijn nog niet het definitieve antwoord op de vraag hoe we onze woningen in 2050 CO2-neutraal krijgen. Alle routekaarten samen geven echter wel een beeld van de totale verduurzamingsopgave en van de totale kosten. Daarom maakt Aedes een landelijke analyse. Samen met onder andere de Strategische Klankbordgroep Duurzaamheid bepalen wij hoe we deze analyse kunnen gebruiken in de onderhandelingen aan de Klimaattafel. Zo laten we zien wat corporaties kunnen bijdragen aan de CO2-doelstelling en welke hulp van de overheid daarbij nodig is.
Verder kunnen de inzichten uit de routekaarten ons helpen bij het stellen van innovatievragen aan marktpartijen. We gaan samen met de leden onderzoeken of bundeling van opdrachten en gezamenlijke inkoopsamenwerking mogelijk is.
 
Ondersteuning door Aedes
Heeft u nog vragen over het invullen van de Routekaart CO2-neutraal 2050? Neem contact met ons op via: routekaart@aedes.nl. Ook zijn er CO2 coaches die u kunnen ondersteunen. Meer informatie vindt u hier.
 
Ook in het vervolgtraject na 1 mei biedt Aedes verschillende vormen van ondersteuning. U kunt een beroep blijven doen op de CO2-coaches, bijvoorbeeld bij het interpreteren van de resultaten van de routekaart en de vertaling in uw beleidsplan. Wij ontwikkelen nu ondersteuning voor regionale samenwerking, opdrachtgeverschap en inkoopsamenwerking.