Vernieuwingsagenda

Aedes Roadshow in de regio’s: Van Routekaart CO2-neutraal naar regionale samenwerking

De ‘Aedes Roadshow De Routekaart, van ambitie naar aanpak’ trekt dit najaar langs de regionale bestuursnetwerken van corporatiedirecteuren. Het is een volgende stap in het thema Verduurzaming van de Vernieuwingsagenda. Maarten van Gessel, directeur-bestuurder van Het Gooi en Omstreken, en Koos Koolstra, directeur van de Alliantie regio Amersfoort, geven een impressie van het bezoek aan hun netwerk van Samenwerkende woningcorporaties Eem- en Gelderse Vallei. 

‘Het is waardevol om samen te kijken hoe de corporaties in de regio de Routekaart CO2-neutraal 2050 hebben ingevuld’, zeggen Koolstra en Van Gessel. ‘Daarmee krijgen we de regionale opgave goed in beeld.’ Beiden zijn enthousiast over het bezoek van Aedes-medewerkers Dolf Neilen, adviseur Duurzaamheid, en Maarten Georgius, adviseur Opdrachtgeverschap.

Marktpartijen
Deze roadshow laat duidelijk zien dat verduurzaming van woningen vraagt om regionale samenwerking. Koolstra: ‘De bouwsector kampt met enorme tekorten aan personeel en materialen. Corporaties merken dat het veel moeite kost om opdrachtnemers te vinden voor hun nieuwbouw- en renovatieopdrachten. ‘Dat geldt ook voor verduurzaming. Daarom moeten we deze opgave als corporaties gezamenlijk aanpakken. Als we innovatief willen verduurzamen, hebben we massa nodig. Op regionale schaal kunnen we flinke stappen zetten door bijvoorbeeld gezamenlijk marktpartijen te benaderen.’

Die samenwerking gaat echter verder, benadrukken de twee bestuurders. 'Tot nu toe zijn corporaties vooral gericht op verduurzaming van hun woningen', zegt Van Gessel. 'Dat is heel belangrijk; denk aan goede isolatie en het plaatsen van zonnepanelen. Maar het is niet altijd mogelijk om duurzame energie op of in de woning op te wekken. Daarvoor zijn bijvoorbeeld ook warmtenetten nodig. Dat vraagt om gebiedsgerichte maatregelen en dus om samenwerking met gemeenten, netbeheerders en energieleveranciers.’

Nieuwe netwerkverbanden
Vooral de samenwerking met die laatste twee partijen is voor corporaties vrij nieuw. ‘We stappen met elkaar in een heel nieuwe wereld, we moeten nieuwe netwerkverbanden ontwikkelen’, aldus Van Gessel. ‘Ook dat is tijdens de roadshow heel duidelijk geworden.’

De Samenwerkende woningcorporaties Eem- en Gelderse Vallei organiseren begin 2019 een uitgebreidere sessie over de verduurzamingsaanpak voor meer deelnemers uit deze corporaties. 

Wat levert de roadshow op
Dit najaar bezoekt de Aedes-roadshow vrijwel alle regionale netwerken van corporatiebestuurders. De roadshow helpt de regio’s bij het in kaart brengen van de regionale verduurzamingsopgave en het vervolg daarvan: de regionale aanpak. Ook brengen wij met deze roadshow verdere ondersteuningsvragen vanuit de regio’s in beeld. 
Bent u benieuwd naar goede voorbeelden van verduurzaming van collega-corporaties? Of naar nieuwe vormen van samenwerken? Op Aedes.nl informeren wij u hier binnenkort over.