Publicatie

Publicaties Lente-akkoord: Switch naar aardgasvrij voor professionals en bewoners

Twee Lente-akkoord publicaties bieden handreikingen voor de switch naar aardgasvrij: een voor professionals en de ander voor bewoners. Sinds 1 juli 2018 moeten alle bouwaanvragen voor nieuwe woningen aardgasvrij zijn. Woningen waar al een vergunning voor is aangevraagd, kunnen nog wel een aansluiting krijgen. Bouwers, netbeheerders, energiebedrijven, woningcorporaties, milieuorganisaties, makelaars en overheden hebben in het Akkoord Nieuwbouw Aardgasvrij afgesproken te bekijken of ze geplande en lopende bouwprojecten alsnog zoveel mogelijk aardgasvrij kunnen maken. 

Er zitten nog 50.000 woningen in de pijplijn waar wel aardgas is voorzien. Voor een deel van die woningen moeten de ontwerpen worden aangepast omdat er nog geen vergunning is aangevraagd. Wat is daarvoor de slimste oplossing?

Tips voor bouwpartijen
Voor andere woningen is de vergunning al aangevraagd of verleend. Soms is de bouw zelfs al begonnen. Kunnen die woningen ook nog aardgasvrij worden? En als dat niet meer lukt: wat kunnen bouwpartijen wel doen om te zorgen dat de bewoners later zonder al te veel hak- en breekwerk de switch kunnen maken? De brochure Switch naar aardgasvrij beschrijft maatregelen waar bouwpartijen in het stadium van ontwerp en bouw mee aan de slag kunnen.

Communicatie met bewoners
Ook voor bewoners heeft de switch naar aardgasvrij gevolgen. De Lente-akkoordpartners maakten daarvoor samen met de NVM en Vereniging Eigen Huis de handreiking voor communicatie Wonen zonder aardgas. Deze handreiking is ook als Word-versie te downloaden, zodat bijvoorbeeld corporaties teksten kunnen aanpassen aan de lokale situatie.