Publicatie

Bijeenkomst De financiële verduurzamingswijzer

Update

De financiële verduurzamingswijzer van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) biedt woningcorporaties handreikingen om het verduurzamen van hun woningen te versnellen. U leest hoe andere corporaties de verduurzamingsopgave organiseren. Hoe voeren ze hierover het gesprek met hun toezichthouders? Hoe sturen ze op de vastgoedportefeuille om onderbouwde keuzes te maken op complexniveau? Vijf corporaties die aan de publicatie meewerkten, vertellen hier meer over op een RVO-bijeenkomst op 4 oktober 2018 in Utrecht.

De financiële verduurzamingswijzer staat vol met inspirerende praktijkvoorbeelden uit de sociale huursector. Deze praktijkcasussen laten zien hoe verschillende corporaties omgaan met de verduurzamingsopgave. Ze geven ook inzicht in de samenwerking met ontwerpende of bouwende marktpartijen. Maken duidelijk hoe de interne besluitvorming soms anders ingericht wordt en hoe corporaties huurders enthousiast krijgen voor verduurzamingsmaatregelen.

Verder komen de verschillende financiële regelingen die RVO.nl biedt aan de orde. Dit gaat vergezeld van concrete tips, diverse rekenmodellen en investeringsvoorstellen.

Programma 4 oktober
RVO.nl interviewde voor deze publicatie vijf corporaties. Op een bijeenkomst op 4 oktober vertellen zij meer over hun verduurzamingsaanpak. Het programma biedt verder:

  • Uitleg over vijf subsidieregelingen, waaronder de vernieuwde Regeling Vermindering Verhuurderheffing
  • Een live-presentatie van de Kwaliteitscirkel Duurzaamheid Huursector over ‘aardgasvrij’
  • De aanpak van een volledig circulair beheer en onderhoud

De bijeenkomst is vooral bedoeld voor vastgoedspecialisten en financieel deskundigen bij woningcorporaties.