Publicatie: Bewonersparticipatie bij verduurzaming hoogbouwflats

Met de renovatie van hoogbouw kunnen corporaties een flinke verduurzamingsslag maken. De besluitvormingsprocessen met bewoners zijn echter vaak ingewikkelder dan bij andere woningen. De publicatie van Platform31 geeft corporaties achtergrondinformatie en praktische handvatten. De tips kunnen helpen om de benodigde 70 procent van de bewoners makkelijker met de renovatie in te laten stemmen.

Extra ingrijpend voor bewoners

De publicatie beschrijft waarom verduurzaming in hoogbouwcomplexen extra ingrijpend is. Bewoners wonen dicht op elkaar en werkzaamheden aan één woning zorgen voor overlast in het hele gebouw. In hoogbouw is het aantal kwetsbare bewoners vaak groter, mensen hebben bijvoorbeeld extra zorg nodig of geen werk. Zij zijn vaker thuis en kunnen de verbouwing minder makkelijk ontvluchten. De grotere doorstroming verkleint de kans dat zittende huurders een band hebben opgebouwd met elkaar en met de corporatie.

Download de publicatie Bewonersparticipatie bij verduurzaming van hoogbouwflats van Platform31

Deze publicatie biedt onder meer praktijkvoorbeelden van corporaties, wetenschappelijke inzichten over bewonerscommunicatie en – participatie en een opsomming van de wetgeving over de 70 procent instemmingsregeling. Plus tools en praktische tips en adviezen voor iedere fase van het renovatietraject.