Publicatie

Onderzoek: gevolgen energie-eisen voor grondgebonden nieuwbouw

Alle nieuwe gebouwen in Nederland moeten vanaf 2020 bijna-energieneutraal (BENG) zijn. Maar wat betekent dit voor grondgebonden woningen? In opdracht van het Lente-akkoord onderzochten Nieman Raadgevende Ingenieurs en DGMR Bouw, het effect van de voorlopige BENG-eisen op zeer energiezuinige grondgebonden woningen.

Voor het onderzoek zijn twaalf praktijkprojecten aangedragen door woningcorporaties en leden van andere partners van het Lente-akkoord. Voor de methode werd uitgegaan van de NEN 7120. De belangrijkste conclusies zijn gebaseerd op de BENG-indicatoren energiebehoefte, primair fossiel energiegebruik en aandeel hernieuwbare energie. Het onderzoek bevat concrete handvatten voor zeer energiezuinige nieuwbouw.

Meer informatie over de BENG-eisen voor grondgebonden woningen is te vinden op de website van het Lente-akkoord. Hier is ook het rapport te downloaden.