Publicaties

Vernieuwde Inspiratiegids energiebesparing in prestatieafspraken

Bij het maken van prestatieafspraken kunnen huurdersorganisaties, woningcorporaties en gemeenten een gezamenlijke aanpak voor energiebesparing uitwerken. De geactualiseerde Inspiratiegids energiebesparing in prestatieafspraken geeft daarvoor tips en voorbeelden uit het hele land. Bijvoorbeeld uit Zwolle. ‘Betaalbaar wonen door energiebesparing is hier een element in de prestatieafspraken’, zegt Egbert Haas, projectmanager woningstichting SWZ.

In de prestatieafspraken 2016-2019 in Zwolle is onder meer afgesproken dat de corporaties de energiebewustwording van huurders bevorderen. Woningstichting SWZ gebruikt daar sinds 2016 een ‘slimme-meter-portal’ voor. Dat is een online instrument dat inzicht geeft in het energieverbruik. ‘In woningen waar SWZ zonnepanelen plaatst, krijgen huurders altijd een "slimme meter"’, legt Haas uit. ‘Elke woning met een slimme meter kan van de portal gebruikmaken. Zo kunnen huurders op internet of op een app hun energieverbruik per kwartier volgen.’

De corporatie heeft na toestemming van de huurder inzicht in de geanonimiseerde verbruiksgegevens per woningblok. ‘Zo kunnen wij de daadwerkelijke effecten van onze energiemaatregelen volgen’, zegt Haas. ‘In oktober werken we hier een jaar mee en dan kunnen we zien wat de gemiddelde besparing op jaarbasis is.’
 
Besparingskansen
Dankzij de slimme-meter-portal krijgen de huurders en de corporatie echte cijfers over het energieverbruik. ‘Dat is belangrijk’, zegt Haas. ‘Het levert specifieke gegevens op waarmee we onze huurders zo nodig kunnen ondersteunen om nog meer energie te besparen. Energiebesparing wordt zo van een theoretische belofte een daadwerkelijke praktijk.’

Woningen met zonnepanelen hebben altijd een slimme meter. De netbeheerder is nu in alle woningen een slimme meter aan het aanbrengen. Dan kunnen huurders en de corporatie ook hiervan de verbruiksgegevens inzien.
 
Concrete prestatieafspraken
De Inspiratiegids energiebesparing in prestatieafspraken is een uitgave van Aedes, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Woonbond, het ministerie van BZK en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. In de geactualiseerde versie laten twaalf factsheets verhalen, feiten, tips en video’s zien over de aanpak van verduurzaming in concrete prestatieafspraken. Elke factsheet geeft informatie over slimme manieren van samenwerken en financieren door middel van slim aanbod, gedrag en slimme techniek.