Publicatie

Inspiratiegids energiebesparing in prestatieafspraken geactualiseerd

Bij het maken van prestatieafspraken kunnen huurdersorganisaties, woningcorporaties en gemeenten een gezamenlijke aanpak voor energiebesparing uitwerken. De herziene uitgave 2019 van de Inspiratiegids energiebesparing in prestatieafspraken geeft daarvoor tips en voorbeelden uit het hele land.

De publicatie bevat twaalf factsheets over een concrete prestatieafspraak met verhalen, feiten, referenties, tips en video’s over de aanpak van verduurzaming. Daarbij is aandacht voor de de thema’s slim samenwerken, financieren, techniek, aanbod en gedrag. De factsheets linken door naar websites of video’s van voorbeelden uit het land.