Publicatie

Huurders tevreden over zeer energiezuinige woningen

Huurders zijn over het algemeen tevreden over hun nul-op-de-meter (NOM) of zeer energiezuinige woning. De meeste huurders die een energieprestatievergoeding (EPV) betalen aan de woningcorporatie in plaats van een energierekening, blijken na de jaarafrekening niets bij te hoeven betalen. De communicatie over zowel de EPV als de installaties in de woning vinden huurders vaak ingewikkeld. Dat blijkt uit het Eindrapport quickscan huurderstevredenheid EPV van Atrivé.

Sinds 1 september 2016 kunnen verhuurders hun huurders een EPV vragen voor hun investeringen in energie-opwekking in zeer energiezuinige of NOM-woningen. Inmiddels passen verschillende corporaties dit toe bij zowel renovatie als nieuwbouw. In opdracht van het ministerie van BZK heeft Atrivé in deze quickscan onderzocht hoe tevreden huurders met de EPV en met hun zeer energiezuinige woning zijn.

Waardering woning
De meeste huurders met EPV komen met hun kosten voor energiegebruik bij de jaarrekening uit op nul euro of ze hebben zelfs meer energie aan het net teruggekeerd dan verbruikt. Over het algemeen blijken huurders zeer tevreden over hun energiezuinige woning. Zij waarderen met name de flink opgeknapte buitenkant van de woning, de isolatie en het feit dat de meeste installaties aan de buitenkant zitten, waardoor de woonruimte niet kleiner wordt. Een kleine groep huurders ervaart ook nadelen, bijvoorbeeld de minder goede regelbaarheid van de temperatuur en het gemis van stralingswarmte.

Ingewikkeld
De communicatie over zowel de woning als de EPV vinden huurders vaak ingewikkeld. Vooral de informatie over de nieuwe installaties in de woning is voor verbetering vatbaar. De uitleg ervaren huurders vaak als te technisch en ze missen meer persoonlijke voorlichting.
 
Over de EPV zelf blijken ook misverstanden te zijn. Veel huurders begrijpen bijvoorbeeld niet dat ze EPV betalen aan de corporatie en daarnaast een rekening blijven krijgen van hun energieleverancier voor vastrecht en voor voorschotten. Ook de uitleg over de EPV vinden veel huurders ingewikkeld en omvangrijk.