Publicatie

CO2-monitor geeft richting aan verduurzamingskeuzes

De CO2-monitor biedt lessen en aanbevelingen om de Routekaart CO2-neutraal 2050 te koppelen aan opdrachtgeverschap. De publicatie is een product van de Leercirkel Resultaatgericht Samenwerken. Bestuurslid Remy van der Vlies legt uit hoe deze monitor corporaties kan helpen richting te geven aan hun verduurzamingsopgave.

'Met de CO2-monitor kunnen corporaties de marktpartijen duidelijker laten zien wat hun ambitie is om de CO2-uitstoot van hun woningvoorraad te verminderen’, zegt Van der Vlies. Naast bestuurslid van de Leercirkel is hij senior projectleider Professionalisering Opdrachtgeverschap bij woningcorporatie Vestia. ‘Vervolgens hebben de opdrachtnemers de vrijheid om te onderzoeken hoe zij het gevraagde resultaat met een concrete aanpak kunnen realiseren.’

‘Bij een traditionele samenwerking met opdrachtnemers schrijft de corporatie zelf al de concrete oplossing voor. Bijvoorbeeld door te vragen om isolatie met XPS-materiaal van 15 centimeter dik’, legt Van der Vlies uit. ‘Bij Resultaat Gericht Samenwerken (RGS) zegt de corporatie: “Dit is onze ambitie, hoe kunnen jullie die realiseren?” Uiteraard zonder daarbij het stuurwiel uit handen te geven. De corporatie blijft het proces monitoren.’

Materiaalgebruik
‘Het unieke van deze monitor is dat wij in deze publicatie kijken naar zowel de CO2-uitstoot door het energiegebruik van de woningen als naar de CO2-uitstoot door de productie en verwerking van de gebruikte materialen’, zegt Van der Vlies. ‘Zo kan een corporatie proberen te voorkomen dat het middel erger is dan de kwaal. Isolatie zorgt bijvoorbeeld voor verlaging van het energieverbruik in de woning. Maar als dat gebeurt met XPS gaat die CO2-reductie teniet door de uitstoot tijdens het productieproces van dat materiaal.’

‘Nu is er nog maar weinig aandacht voor de CO2-uitstoot van materialen. Door gebruik van de monitor kunnen we dat veranderen. Het stimuleert de ketenpartners om te zoeken naar nieuwe maatregelen voor energiebesparing van de gebouwen en CO2-vermindering door materiaalinnovatie.’

Routekaart CO2-neutraal 2050
’De omvang van de verduurzamingsopgave van corporaties is door de invulling van de Routekaart CO2-neutraal 2050 zichtbaar geworden’, vervolgt hij. Het is duidelijk dat corporaties voor enorme uitdagingen staan. Ondertussen worden onderhouds- en installatieconcepten steeds complexer, regelgeving ingewikkelder en het aantal vaklieden schaarser. Die ontwikkelingen maken modern opdrachtgeverschap volgens de methodiek van RGS noodzakelijk. Toch kan de CO2-monitor ook bij een traditionele invulling van de rol als opdrachtgever van grote waarde zijn. De stappen zijn hetzelfde, alleen zal de opdrachtgever veel zelf moeten doen.’

‘De CO2-monitor biedt corporaties lessen en aanbevelingen om richting te geven aan de in de routekaart gemaakte keuzes en ondersteunt bij het monitoren en verantwoorden van de maatregelen van de verduurzamingsopgave’, zegt Van der Vlies. ‘De monitor is gekoppeld aan het RGS-procesmodel en omschrijft verschillende stappen met bijbehorende activiteiten en hulpmiddelen. Dat is een ijzersterke combinatie.’