Praktijk

Zonnepanelen op monumentaal bedrijfsverzamelgebouw Portaal

Op het dak van bedrijfsverzamelgebouw Nieuwe Energie in Leiden zijn bijna 300 zonnepanelen geplaatst. Woningcorporatie Portaal, eigenaar van het voormalige fabrieksgebouw, zorgde vooraf voor dakrenovatie zodat het gebouw ook energiezuiniger is geworden.

Samen vormen de 300 zonnepanelen de grootste energiecentrale van Leiden. De opgewekte energie komt overeen met het elektriciteitsverbruik van 20 huishoudens. Het idee kwam van EnergiekLeiden, een burgerinitiatief voor verduurzaming in die gemeente. Ze maakten er deze video over. Het plaatsen en onderhouden is uitbesteed aan een externe partij, die ook de financiering regelde. 'Portaal hoefde dus niet in de zonnepanelen te investeren', vertelt Bart Muller, adviseur commercieel vastgoed bij Portaal. 'Zo dragen we bij aan duurzaamheid in Leiden zonder zelf financieel risico te lopen.'

Monument
Het gebouw bleek zeer geschikt voor de plaatsing van zonnepanelen: de diverse rijen schuine dakvlakken (sheddaken) liggen op het zuiden. Portaal onderzocht vooraf of de constructie stevig genoeg was en haalde het benodigde dakonderhoud in de planning naar voren. Hierbij werden ook isolerende maatregelen genomen. Omdat Nieuwe Energie een gemeentemonument is, was een speciale vergunning nodig.

Nieuwe Energie huisvest commerciƫle en maatschappelijke organisaties: kleine creatieve ondernemers, dak- en thuislozenopvang en een restaurant gerund door ROC-studenten. Ook het regiokantoor van Portaal is hier gevestigd.

Ook aan de slag met Zonnepanelen?
Woningcorporaties die aan de slag willen met zonnepanelen op woningen lopen vaak met vragen rond. Hoe financier je bijvoorbeeld zonnepanelen, hoe zit het met beheer en onderhoud en hoe neem je bewoners mee in het proces? De Zonnewijzer, die Aedes ontwikkelde, geeft antwoord op deze en andere vragen.