Praktijk

WoonGoed 2-Duizend: ‘STEP welkom bij arbeidsintensieve verduurzamingsopgave’

WoonGoed 2-Duizend, een plattelandscorporatie met 5. 500 woningen in verschillende kleine kernen in Midden-Limburg, is positief over de Stimuleringsregeling Energieprestatie Huursector (STEP). Projectleider Vastgoed Hubert van Pol vertelt over de ervaringen. Meer weten over STEP? Kom naar de studiemiddag op 10 november Verduurzaming huursector: welke subsidieregelingen zijn er mogelijk?

Wat zijn jullie ervaringen met de STEP-subsidie?
‘Wij zijn eind 2014 gestart met de aanvraag voor de subsidie van één woning. De STEP-subsidie wordt immers op adresniveau aangevraagd. We kozen bewust voor een eenvoudige start om te zien hoe het in de praktijk werkt. Inmiddels hebben we voor 23 projecten een subsidieaanvraag ingediend, uiteenlopend van 5 tot 30 woningen. In totaal heeft WoonGoed 2-Duizend 431.000 euro subsidie aangevraagd. Nu inventariseren wij welke verduurzamingsmaatregelen we in 2017 willen uitvoeren en voor hoeveel woningen wij opnieuw subsidie willen aanvragen. Onze ervaringen zijn dus positief: ik kan mij niet voorstellen waarom een corporatie geen STEP-subsidie zou aanvragen.’

Kost het aanvragen van de STEP-subsidie veel tijd?
‘Natuurlijk kost het tijd om de noodzakelijke gegevens te verzamelen. Je inventariseert in welke woningen je de komende jaren energiebesparende maatregelen gaat uitvoeren. Van iedere woning bepaalt een onafhankelijk adviseur de huidige Energie-Index (EI). Ook de uitvoering van de werkzaamheden wordt nauwkeurig gedocumenteerd. Maar als dat eenmaal goed is ingebouwd in het bedrijfsproces, gaat het bijna vanzelf. Bovendien blijken de gegevens die we hierdoor verzamelen ook belangrijk voor ons betaalbaarheidsbeleid.’

Welke gegevens zijn belangrijk voor het betaalbaarheidsbeleid?
‘We vragen van ieder adres de energienota zodat we een maatadvies kunnen maken. Kunnen de bewoners geen energienota voorleggen, dan bepaalt de onafhankelijke adviseur aan de hand van de opnamegegevens de theoretische kostenbesparing van de verduurzamingsmaatregelen. Deze theoretische kostenbesparing blijkt in de praktijk erg te verschillen van de daadwerkelijke besparing. Die hangt sterk af van het bewonersgedrag en is bijvoorbeeld ook afhankelijk van de gezinssamenstelling. Omdat we voor STEP zo intensief kijken naar individuele woningen, verzamelen we ook waardevolle informatie over mogelijke besparingen op de woonlasten van de huurder. En dat is erg belangrijk. Ons doel is niet alleen verduurzaming, maar vooral ook comfortabele, betaalbare woningen en verlaging van de woonlasten.’

De STEP-subsidie is voor jullie een welkome financiële bijdrage in de verduurzamingsopgave?
‘Zonder STEP-subsidie zouden we natuurlijk ook energiebesparende maatregelen uitvoeren. Verduurzamen is echter erg arbeidsintensief. Wij hebben bijvoorbeeld veel eengezinswoningen van voor 1980 met een sterk uiteenlopend afwerkingsniveau. Elke woning heeft eigenlijk zijn eigen, technische uitdagingen. Daarnaast kost het soms veel tijd om bewoners te overtuigen deel te nemen aan de verbeteringstrajecten. Dat maakt dat gestructureerde verduurzaming veel tijd kost en daardoor relatief duur is. Een STEP-subsidie helpt die financiële drempels te verkleinen.’

Aedes-handleiding
Aedes heeft een uitgebreide handleiding gemaakt met alle informatie over de regeling en de aanvraagprocedure. U kunt deze handleiding Hoe werkt STEP? hier downloaden.

RVO.nl organiseert op donderdagmiddag 10 november 2016 in Utrecht een bijeenkomst over verschillende subsidieregelingen voor verduurzaming van de woningvoorraad. Klik hier voor meer informatie en aanmelding.