Praktijk

Woonborg betrekt bewoners bij nul-op-de-meter-renovatie

In het Drentse Roden renoveert woningcorporatie Woonborg 33 woningen tot nul-op-de-meter-woning (NOM). De bewoners zijn al in een vroeg stadium bij dit duurzaamheidsproject betrokken. Projectleider Pieter de Jong van Woonborg vertelt hoe de corporatie dit aanpakt.

Wat houdt de renovatie precies in?
‘Het gaat om 33 meer-onder-een-kapwoningen die in 1971 zijn gebouwd. Na de renovatie wordt de energie opgewekt met zonnepanelen. Een warmtepomp zet die energie om naar warm water en verwarming. De energieopbrengst is over een jaar gemeten voldoende voor het gemiddeld gebruik van een gezin van drie personen. De woningen krijgen verder onder andere een geïsoleerde gevel met nieuwe kozijnen, een nieuw geïsoleerd dak en een nieuw ventilatiesysteem. Waar nodig vervangen we ook keukens, badkamers en toiletten.’

Hoe zijn de bewoners betrokken bij het project?
‘In september vorig jaar hebben we drie bewonersavonden georganiseerd. De opkomst was hoog. Er waren iedere avond ongeveer twintig bewoners, soms met familie. We hebben met hen drie scenario’s besproken. Energiebesparing door labelstappen en daarbij een huurverhoging. Sloop of renovatie naar energieneutrale nul-op-de-meter-woningen. De bewoners kozen in grote meerderheid voor NOM. Ook omdat de woningen door deze renovatie een betere uitstraling krijgen. “Het lijkt weer nieuwbouw”, hoorde ik bewoners zeggen. Bovendien hoeven zij hun woning niet uit. Ook de comfortverbetering is voor hen belangrijk. Ze hebben straks bijvoorbeeld geen last meer van optrekkende kou.’

Wat hebben jullie vervolgens gedaan?
‘We hebben een projectcommissie samengesteld waarin behalve huurders ook een afvaardiging van WOON, de algemene huurdersvereniging van Woonborg, zitting heeft. De projectcommissie was betrokken bij de aanbestedingsprocedure en bij de selectie van de aannemer. Daarbij hebben de bewoners vooral gelet op de planningsmogelijkheden van de aannemer en de mogelijkheden om de overlast tijdens de werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken. Ook de communicatie met de aannemer vinden ze belangrijk. Op advies van de huurders hebben we extra maatregelen genomen. Omdat de woningen zo goed geïsoleerd worden, komt ook het straatgeluid niet meer naar binnen. Daardoor is burengeluid wel beter te horen. Daarom plaatsen we geluidsisolerende wanden tegen woningscheidende muren.’

Hoe financieren jullie deze renovatie?
‘Als bijdrage aan deze investering van 3 miljoen euro berekent Woonborg een Energieprestatievergoeding (EPV) aan huurders door. Dit houdt in dat huurders een gedeelte van de energielasten straks rechtstreeks aan de corporatie betalen. Woonborg berekent 1 euro per vierkante meter en garandeert huurders dat ze niet meer woonlasten gaan betalen dan voor de renovatie. Voor de overige woningverbetering vraagt Woonborg geen huurverhoging. Wij zijn nu bezig met de voorbereiding van de contracten voor de EPV.’

NOM vraagt om een andere manier van wonen. Hoe bereiden jullie bewoners daarop voor?
‘Zodra de woningen zijn opgeleverd, gaat een energiecoach bij alle bewoners op bezoek. Deze coach woont zelf ook in een NOM-woning en kan de bewoners dus goed uitleggen hoe ze hun gedrag moeten aanpassen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om overdag wassen in plaats van ‘s avonds. En letten op kleine dingen. Bij de aanschaf van een nieuw koffiezetapparaat, adviseert de coach bijvoorbeeld om ook een thermoskan te kopen. Dat scheelt allemaal in energieverbruik.’

Woonborg start de NOM-renovatie met de oplevering van een modelwoning in september. In november/december volgen de andere woningen en volgens de planning is de renovatie in maart 2017 klaar.