Verdieping

Wonion: ‘Wij willen in 2030 al CO2-neutraal zijn’

De Achterhoekse woningcorporatie Wonion (Ulft) wil haar woningen in 2030 al CO2-neutraal hebben. Twintig jaar eerder dan de deadline van het Klimaatakkoord van Parijs. Aanvankelijk wilde de corporatie als tussenstap alle huizen naar label C renoveren. Maar daar is Wonion van teruggekomen, legt manager Strategie en Vastgoed Gerrolt Ooijman uit. Inmiddels hebben de 4.000 woningen van Wonion een gemiddeld energielabel B.

Waarom zijn jullie teruggekomen van renovatie naar label C?
‘Het is vaak erg duur om na een label C-renovatie opnieuw in de woning aan de slag te gaan om label B of A te bereiken. Meestal is het veel efficiënter om zonder tussenstap in één keer van een label E, F of G naar label B of A te gaan. We zitten hier ook in een krimpregio. Om onze woningen aan te passen aan de toekomstige woningbehoefte, moeten we rond 2030 een deel slopen. Voor woningen met zo’n korte levensduur is een label-C-renovatie niet efficiënt. Dat willen we niet. Uiteraard moeten de te slopen woningen wel een acceptabel wooncomfort bieden. Maar dat hoeft niet per se een label C te zijn.’

Hoe ziet jullie route richting CO2-neutrale woningvoorraad er uit?
‘We schrijven de afgelopen jaren bij renovatie niet meer precies de energetische maatregelen voor. We stellen aannemers en andere opdrachtnemers nu een open vraag: dit is het budget en we willen zo duurzaam mogelijke woningen, onze ondergrens is label B. Kom maar op met slimme oplossingen. Dat leverde veel projecten op waarin we woningen met een label A of zelfs A+ hebben gerealiseerd. Onze renovatie en nieuwbouw bestaat vanaf nu alleen nog maar uit nul-op-de-meter-(NOM)-woningen. Maar het is niet voldoende om in 2030 een CO2-neutrale voorraad te hebben. Duurzame energie opwekken kan niet altijd op de woning. Op sommige huizen kunnen bijvoorbeeld geen zonnepanelen geplaatst worden, bijvoorbeeld omdat het dak niet groot genoeg is. Dan moet je buiten de woningen duurzame energie opwekken. Daar zoeken we nu oplossingen voor. Bijvoorbeeld een zonnepanelenpark in een veld dat energie opwekt voor heel veel woningen.’

Ondertussen hebben jullie woningen gemiddeld energielabel B. Hoe hebben jullie dat bereikt?
’Deels doordat we woningen met een slecht label al hebben gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Deels door renovatie. Belangrijk is om gewoon te beginnen en experimenten niet uit de weg te gaan. Zo hebben we nu in één woning infraroodpanelen gebruikt, dat zijn verwarmingselementen in de muur. Na meting van de effecten bekijken we of dat ook in andere huizen kan. En al jarenlang stellen we onszelf – nadat een huurder vertrokken is – de vraag: wat moeten we aanpakken om deze woning zo goed mogelijk te isoleren? En dat doen we dan ook. Ook plaatsen we standaard na een mutatie zonnepanelen, mits de woning zich daarvoor leent.’

Hoe betalen jullie die renovaties?
‘Voor een deel door de huur te verhogen. In de NOM-woningen vragen we van de huurders een energieprestatievergoeding. In andere woningen vragen we een bijdrage voor de opwekking van energie via de zonnepanelen. Dit is een vast bedrag in de servicekosten. Maar uiteindelijk verdienen we een deel van deze investeringen niet terug.’

Wat zijn uw tips voor andere corporaties?
Ga aan de slag met een zo groot mogelijk deel van je woningen. Laat het niet bij een projectje met zonnepanelen of één wijk met nul-op-de-meter-woningen. Wat bij ons ook goed heeft gewerkt is het aanstellen van een beleidsadviseur die zich volledig op duurzaamheid richt. Zij verzamelt ideeën en plannen en organiseert vervolgens de praktische vertaling. Dat werpt echt zijn vruchten af.’ 

Bij Wonion houdt beleidsadviseur Ingrid Pierik (i.pierik@wonion.nl) zich bezig met duurzaamheid. Corporaties kunnen bij haar terecht voor meer tips en advies.