Praktijk

Thuisvester op weg naar CO2-neutrale woningen

De duurzaamheidsambities van woningcorporatie Thuisvester (Oosterhout) reiken verder dan een gemiddeld label B in 2021. Directeur-bestuurder Pierre Hobbelen legt uit hoe deze Brabantse corporatie nu al werkt aan CO2-neutrale woningen in 2050. ‘Het scenario op de korte termijn hoeft niet te botsen met dat voor de lange termijn.’

‘We hebben onze duurzaamheidsvisie vertaald in het aantal labelstappen dat we jaarlijks moeten maken om onze woningen in 2021 op gemiddeld label B te hebben. Daarbij letten we er goed op dat die kortetermijninvesteringen ons straks niet in de weg zitten bij de vervolgaanpak om in 2050 CO2-neutraal te zijn. Wij focussen nu vooral op goede isolatie. Bij voorkeur gaan we daarbij een stap verder dan label B door meteen labelsprongen naar A te maken. Zo kunnen we ook optimaal gebruikmaken van de Stimuleringsregeling Energieprestatie Huursector (STEP). Hoe groter de labelsprong, hoe meer STEP-subsidie we kunnen aanvragen. Voor 1.004 woningen is inmiddels 2.632.000 euro subsidie toegekend en er loopt nog een aanvraag voor bijna 100 woningen.’

‘Per complex en soms zelfs per woning bekijken we wat er nodig is om zo goed mogelijk van de STEP-subsidie gebruik te maken. Vaak is dat dak-, gevel- en of vloerisolatie. Soms plaatsen we ook zonnepanelen. Dat blijft maatwerk. We kunnen niet in al onze woningen dezelfde standaardmaatregelen uitvoeren. We betrekken ook altijd de bewonerscommissies bij onze plannen. Zij helpen ons met het goed en helder informeren van de huurders. We onderzoeken nu samen met de huurdersorganisaties of we deze verduurzamingsmaatregelen zonder huurverhoging voor de zittende huurders kunnen uitvoeren. Door bijvoorbeeld meer differentiatie bij de jaarlijkse huurverhogingen toe te passen.’

Nul-op-de-meter
‘Maar zelfs die forse labelsprongen zijn niet voldoende om in 2050 CO2-neutraal te zijn. Daarom zijn we nu ook al bezig met het realiseren van langetermijnambities. Al onze nieuw te bouwen sociale huurwoningen zijn in principe nul-op-de-meter. Ook dat is nog steeds een uitdaging, maar we merken wel dat de markt enorm in ontwikkeling is. Als we een paar jaar geleden samen met projectontwikkelaars een gemengd complex bouwden, zeiden die ontwikkelaars nog dat er bij de duurdere huur en koopwoningen nauwelijks belangstelling was voor nul-op-de-meter. Dat is nu echt een ander verhaal.’

‘In onze bestaande woningen gaan we geleidelijk vervolgstappen zetten. In die inmiddels goed geïsoleerde huizen willen we de resterende vraag naar warmte duurzaam vervullen. Met behulp van groene energie of warmtepompen. Daarnaast zijn er de ontwikkelingen naar gasloze wijken. Dat is in nieuwbouwwijken natuurlijk eenvoudiger te realiseren dan in de bestaande bouw. Thuisvester treft nu de voorbereidingen voor een gasloze nieuwbouwwijk in Oosterhout. Om in 2018 met de bouw te starten, moeten we nu al vol aan de bak.’

Samenwerking
‘Verder werken we in Brabant op meerdere plekken samen met allerlei partijen. Bijvoorbeeld in de Brabantse deal, een samenwerkingsverband van onder meer provincie, gemeenten, bouwers en woningcorporaties. Samen onderzoeken we welke stappen we op de korte en lange termijn moeten zetten om rond 2050 CO2-neutraal te zijn.’

‘Het is belangrijk dat corporaties nu al aan de slag gaan met zowel de korte als de lange termijn ambities. Laat nu geen kansen liggen. Isoleer en investeer bijvoorbeeld in zonnepanelen. Het scenario op de korte termijn hoeft niet te botsen met dat voor de lange termijn. De rapporten van Finance Ideas en van Nieman die Aedes ter beschikking stelt, laten dat goed zien. Ga aan de slag, adviseer ik andere corporaties. En maak daarbij zoveel mogelijk gebruik van elkaars ervaringen. Blijf niet zelf het wiel uitvinden. De Vernieuwingsagenda van Aedes biedt daarbij ondersteuning.’

Lees hier hoe Aedes haar leden ondersteunt bij het maken van een plan voor CO2-neutrale woningen.