Praktijk

‘De routekaart geeft goed inzicht in onze verduurzamingsopgave’

Wat levert het invullen van de Routekaart CO2-neutraal 2050 een corporatie op? Pierre Hobbelen, directeur-bestuurder van woningcorporatie Thuisvester in Oosterhout, is er duidelijk over: ‘Natuurlijk geeft dit globale instrument ons niet alle antwoorden. Maar het levert een goed inzicht in wat er moet gebeuren. En het maakt helder dat wij andere partijen hard nodig hebben bij het realiseren van CO2-neutrale woningen.’

‘Wij zijn nu nog druk bezig met onze kortetermijnopgave: het realiseren van een gemiddeld label B in 2021. Ondertussen hadden wij bij Thuisvester al een eerste opzet gemaakt van onze plannen daarna. Door het invullen van de routekaart hebben we nu een beter beeld gekregen van onze opgave om in 2050 CO2-neutrale woningen te realiseren. Dat beeld blijft natuurlijk globaal. Er zijn nog veel onzekere ontwikkelingen, zoals technische innovaties. En we weten ook niet wat de invloed van nieuwe wetgeving zal zijn.’

Isoleren en zonnepanelen
‘Het is heel goed om inzicht te hebben in wat er allemaal nodig is. De routekaart maakt duidelijk dat CO2-neutraliteit van de gebouwde omgeving een van onze grootste opgaves zal zijn. En ook dat dit veel geld kost. Daarnaast zijn we ons nu nog sterker bewust dat we afhankelijk zijn van andere partijen en gebiedsgerichte oplossingen om uiteindelijk helemaal CO2-neutraal te worden.’

‘Thuisvester wil een groot aantal woningen BENG 1-isoleren. Dat wil zeggen dat we de woningen zo goed gaan isoleren dat er minder verwarming nodig is. Daarmee reduceren we de behoefte aan energie sterk. Daar hebben we de komende jaren onze handen grotendeels aan vol. Daarna gaan we investeren in zonnepanelen. Maar ook dan blijven we externe energiebronnen nodig hebben. Volgens onze inschatting leveren onze maatregelen iets minder dan 70 procent CO2-reductie op. Het resterende deel aan besparing moet echt in samenwerking met andere partijen tot stand komen.’

Duurzame warmte en energie
‘Die samenwerking zien wij in West-Brabant nu al ontstaan. De energieleveranciers en netbeheerders gaan bijvoorbeeld met ons in gesprek over nieuwe duurzame warmtenetwerken en alternatieve vormen van duurzame energieopwekking. Bijvoorbeeld met behulp van wind. Ook in die gesprekken is de routekaart ondersteunend. Andere partijen, ook de lokale overheid, zullen ons vragen: “En wat doen jullie zelf?” Dat kunnen we nu laten zien. Dat maakt het makkelijker om er een gezamenlijke opgave van te maken.’

‘Daarnaast zijn we in deze regio samen met andere corporaties en enkele bouwbedrijven gestart met het vertalen van onze routekaarten naar concrete producten. De aandacht gaat daarbij uit naar duurzame én betaalbare huisvesting. Met ondersteuning van Bouwend Nederland en Aedes kijken we wat de keuze voor de verschillende scenario’s uit de routekaart in de praktijk betekent. Kunnen we bijvoorbeeld gezamenlijk plannen maken die opschaalbaar zijn? Dat vind ik een mooie vorm van kennisdeling.’

Routekaart
‘De routekaart geeft niet alle antwoorden. Maar dankzij dit instrument kunnen we verder aan het werk. Ik vind het ook belangrijk dat corporaties hierdoor meer in één taal spreken. In onze Brabantse regio weten we als corporaties nu van elkaar waar we mee bezig zijn, waar we hulp bij nodig hebben en hoe we gezamenlijk verder kunnen gaan. We blijven niet allemaal zelf het wiel uitvinden.'