Verdieping

‘thuis wint Duurzaam Bouwen Award 2018

Woningcorporatie ‘thuis uit Eindhoven is op de negende editie van het Duurzaam Gebouwd Congres op 1 februari 2018 gekozen als winnaar in de categorie ‘meest duurzame woningcorporatie’. De opgaves voor een duurzame energievoorziening van woningen was het centrale thema van het congres. Aedes-voorzitter Marnix Norder was een van de sprekers. Hij benadrukte het belang van een eenduidig einddoel: ‘Aardgasloos is niet het einddoel, dat is CO2-neutraal.’

Luc Severijnen, directeur-bestuurder van ’thuis laat weten ‘hartstikke trots te zijn’ op de uitverkiezing in de Duurzaam Bouwen Awards 2018. Op de site van ‘thuis vertelt hij hoe de corporatie zich samen met de huurders, belanghebbenden en partners volgens de principes van The Natural Step inzet voor een wereld waar mensen duurzaam kunnen samenleven en wonen.

Samen kom je verder
‘Maar we beseffen heel goed dat we er nog lang niet zijn en dat we onze duurzaamheidsambities alleen kunnen bereiken door samen te werken en buiten de gebaande paden te denken’, zegt Severijnen ook. ‘We geloven in de kracht van samenwerken en leren van elkaar. We zijn ervan overtuigd dat je samen verder komt. Het is mooi als deze prijs ook anderen inspireert om zich nog meer in te zetten voor duurzaamheid en samen met ons te gaan voor de uitdagingen die er nog voor ons liggen.’

Norder was een van de keysprekers op het congres.‘We moeten eenduidig zijn in het einddoel van de verduurzaming’, zei hij. ‘Dat is gebaseerd op het klimaatverdrag van Parijs. Het gaat dus om CO2-neutrale woningen. Sinds kort roept iedereen om aardgasloze woningen. Dat is echter iets heel anders. Een eenzijdige focus op aardgasloze woningen leidt tot verwarring. Het gasnet in de wijk vervangen door bijvoorbeeld een stadswarmtenet helpt niet als het warmtenet gestookt wordt met fossiele brandstof.’
 
Projectvideo ‘thuis
Tijdens de uitreikingen van de prijzen  per categorie werden de projectvideo’s van de genomineerden getoond. Via het YouTube-kanaal van de Duurzaam Bouwen Awards is hier de projectvideo van ‘thuis te zien.
In Duurzaam Gebouwd Magazine #39 gaat Norder uitgebreid in op de verduurzaming van corporatiewoningen.