Praktijk

Bewoners beslissen mee over groot onderhoud

Woningcorporatie WormerWonen nodigde bewoners van de Plantsoenenbuurt in Wormerland uit om in een projectgroep mee te beslissen over de renovatie en het onderhoud aan hun woningen. ‘Wij vonden het als bewoners fijn dat er naar ons geluisterd werd en dat we onze wensen kenbaar konden maken en mee mochten denken over de uitvoering van de werkzaamheden’, vertelt huurder en projectgroepslid Agnes Hussaarts.

Het begon allemaal tijdens een bewonersavond waar WormerWonen de plannen over niet slopen maar grondig renoveren van de woningen aan de Plantsoenen presenteerde. ‘We stelden een open vraag wie wilde meedenken over de renovatiewerkzaamheden en wilde meedoen in een projectgroep. Verschillende bewoners wilden dat wel’, vertelt projectregisseur Ron Kerssens.

Zes huurders hebben samen met de andere projectgroepsleden een pakket aan renovatie- en onderhoudsmaatregelen samengesteld. Kerssens: ‘Co-creatie noemen wij dit, waarbij huurders directe inspraak krijgen.’ Hussaarts: ‘Goed om ons als bewoners erbij te betrekken. Wij kennen de woningen waar het om gaat het beste en willen dat het zoveel mogelijk naar onze zin gebeurt.’

Weer 25 jaar mee
Aan de eengezinswoningen in de drie hofjes in het Schepel-, Kerkuil- en Veerschuitplantsoen is inmiddels veel gedaan. Hussaarts: ‘Het meeste is om en aan de woning gedaan. Het dak is geïsoleerd en dakpannen en dakgoten zijn vernieuwd. Het voegwerk van de buitenmuren is vernieuwd en de kapotte stenen zijn vervangen. Vloeren en buitenmuren zijn voorzien van isolatie. In de badkamer, wc en keuken is mechanische ventilatie aangebracht. Aan de achterzijde kunststof draai-/kiepramen. En nog meer dingen.’ 

WormerWonen heeft in deze onderhoudsbeurt gelijk haar woningen verduurzaamd. Kerssens: ‘Bijna alle woningen in de Plantsoenen behalen na het groot onderhoud een energielabel A en kunnen weer 25 jaar mee. Door de samenwerking en wisselwerking tussen deskundigen en huurders ondersteund door een adviseur van de Woonbond, is een goed resultaat bereikt binnen de mogelijkheden die we konden bieden.’    

Proces
‘Co-creatie is bij de Plantsoenen een goede aanpak gebleken’, zegt Kerssens. ’Iets dat heel goed kan werken als bewoners kunnen kiezen uit een breed palet aan mogelijke maatregelen.’ De renovatie is inmiddels uitgevoerd bij alle woningen aan de Plantsoenen en de bewoners zijn tevreden over het resultaat, maar hadden soms moeite met het proces.

‘De werkzaamheden die gedaan werden, bezorgden ons soms overlast, wat ook door de slechte weersomstandigheden nog eens behoorlijk vertraagd werd. Er waren best wel wat knelpunten door onvoorziene omstandigheden, zoals asbest onder de vloer waar dit niet werd verwacht, en al met al duurde het proces nogal wat langer dan de beloofde tijd die het zou duren’, licht Hussaarts toe. ‘Nu zien de woningen er weer heel mooi uit. De buitenkant is enorm opgeknapt, wat een hele verbetering is. De dakisolatie zorgt ervoor dat er minder warmteverlies is in de woning. Heel fijn dat dit achter de rug is en de Plantsoenen zijn opgefrist.’