Proces

Investeringssubsidie voor duurzame energie (ISDE)

Update

Vanaf 1 januari 2016 stelt minister Kamp een nieuwe subsidie beschikbaar voor kleinschalige, duurzame warmteopwekking. Met deze Investeringssubsidie voor duurzame energie (ISDE) wil de minister stimuleren dat vastgoedeigenaren, waaronder woningcorporaties, warmwaterboilers vervangen door zonneboilers, biomassaketels en warmtepompen met een klein vermogen.

De subsidieregeling geldt voor een periode van vijf jaar en het is de bedoeling dat de installaties uiteindelijk zonder financiƫle ondersteuning kunnen concurreren met fossiele alternatieven, zoals CV-ketels.

Update
Minister Kamp stelt in 2016 voor deze regeling 70 miljoen euro beschikbaar. De regeling is 17 december 2015 gepubliceerd in de Staatscourant. Op de website van RVO worden de installaties die voor subsidie in aanmerking komen gepubliceerd.

Subsidie aanvragen kan vanaf 4 januari 2016 tot en met 31 december 2016. RVO.nl behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst. Corporaties kunnen de ISDE- subsidie ook aangevragen voor projecten waarvoor ook een bijdrage is gevraagd via de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP).