Publicatie

Brochure voor communicatie met bewoners zeer energiezuinige nieuwbouw

Wonen in zeer energiezuinige nieuwbouw (ZEN) betekent anders omgaan met bijvoorbeeld temperatuur, luchtverversing en zonwering. Goede communicatie met bewoners is daarbij onmisbaar. De brochure Communicatie bij ZEN-woningen geeft bouwers en corporaties tips en aanbevelingen voor dit communicatieproces. De brochure is opgesteld met de praktijkkennis van deelnemers aan het platform Zeer Energiezuinige Nieuwbouw.

Het wooncomfort en de energieprestatie van een woning hangen niet alleen af van de bouwkwaliteit, maar ook van het gedrag van de bewoner. De brochure Communicatie bij ZEN-woningen is een handreiking die helpt om de communicatie met de bewoners van zeer energiezuinige nieuwbouwwoningen goed op te zetten. De brochure bevat onder meer checklists met vragen over: ventilatie, beglazing, warm water en zonnepanelen.

Mensen zijn bijvoorbeeld gewend ’s nachts de verwarming laag te zetten. In een zeer energiezuinige woning wordt dat nu juist afgeraden. Wie dacht dat koeling in de zomer energieverspillend is, moet in een huis met een bodemwarmtepomp wennen aan het omgekeerde. Ook op het gebied van ventilatie en warm water is wonen in een zeer energiezuinige nieuwbouwwoning anders dan wat de meeste mensen gewend zijn.

In het platform Zeer Energiezuinige Nieuwbouw (ZEN) stimuleren de vier brancheverenigingen van het Lente-akkoord (Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM en NVB) een verandering in de woningmarkt. Daarbij is het uitgangspunt de dienstverlening aan de uiteindelijke bewoner (koper of huurder) en zijn wensen voor wooncomfort, gezondheid, binnenklimaat en betaalbaarheid en niet de steeds strengere regelgeving rond energie .