Verdieping

PBL: Energiebesparende maatregelen vooral aantrekkelijk voor senioren

Energiebesparende maatregelen in woningen leiden er niet altijd toe dat de energierekening betaalbaar blijft. Dat schrijft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in het rapport Energiebesparing: voor wie loont dat? Vooral voor senioren zijn er volgens het PBL kansen om energiebesparing en verbetering van de betaalbaarheid te combineren.

Bij pensionering gaan senioren minder verdienen en meer energie gebruiken. Langer zelfstandig thuis blijven wonen zorgt bovendien voor een stijging in energiegebruik omdat senioren vaak nog in grote eengezinswoningen wonen. Het PBL-rapport adviseert woningcorporaties om samen met de overheid oudere huurders ervan te overtuigen dat energiebesparende maatregelen zowel leiden tot besparing op de energierekening als tot meer comfort in huis.

Betaalbaarheid lage inkomens
Bij huishoudens met hoge inkomens valt de meeste energie te besparen, terwijl de betaalbaarheid juist bij de lage inkomens een probleem is. Hoge inkomens gebruiken de meeste energie per huishouden, maar dat is gemiddeld maar 3 à 4 procent van hun inkomen. Huishoudens met een laag inkomen geven daarentegen bijna 9 procent van hun inkomen uit aan energie terwijl zij minder energie gebruiken dan de hoge inkomens.

Meer betalen
Het energiegebruik is afhankelijk van het soort woning en de energievraag van bewoners. Een derde van de mensen uit lagere inkomensgroepen geeft relatief veel uit aan energie, bijvoorbeeld omdat zij in een slecht geïsoleerd huis wonen. Voor deze groep kan de energierekening aanzienlijk omlaag door energiebesparende investeringen. Andere huurders met een laag inkomen bezuinigen juist al sterk op energie ten koste van hun woongenot. Voor hen kan een investering in isolatie een grote vooruitgang in wooncomfort betekenen. Tegelijkertijd gaan ze echter meer betalen.