Praktijk

Breed draagvlak huurders de Sleutels bij renovatieprojecten

Minimaal 70 procent van de huurders moet instemmen met onderhoudsprojecten waar een verbetering en een huurverhoging aan gekoppeld zijn. Woningcorporatie de Sleutels in Leiden lukt het tegenwoordig om soms bijna 90 procent van de bewoners enthousiast te krijgen. De succesfactor: kleinschalige voorlichting in een modelwoning.

Groot onderhoud
82 Leidse eengezinswoningen krijgen vanaf oktober 2014 onder andere spouw- en dakisolatie en een nieuwe HR-ketel en gaan daarmee van energielabel F/G naar label B. Begin juli waren er bewonersbijeenkomsten en een maand later heeft 85 procent van de huurders ingestemd met het groot onderhoud. Dat is niet altijd zo geweest. Een aantal jaar geleden stapte de corporatie van planmatig onderhoud, bij bijvoorbeeld verhuizingen, over op projectmatig onderhoud waarbij de Sleutels meerdere woningen tegelijk aanpakt, terwijl de bewoners er blijven wonen. Aanvankelijk merkte gebiedsontwikkelaar Nicole de Vrij dat het lastig was om de benodigde 70 procent instemming te krijgen. ‘Die behaalden we de eerste keer niet. En op die informatiebijeenkomst kwam slechts 40 procent van de huurders af. Dat is nu 85 procent.’

Modelwoning
In plaats van een grote informatiebijeenkomst organiseert de corporatie nu kleinschalige bijeenkomsten voor zo’n tien huishoudens. ‘Voor een project met 250 woningen organiseerden we vorig jaar bijvoorbeeld 22 bijeenkomsten. Het is erg intensief, maar loont wel.’ De bijeenkomsten vinden plaats in een modelwoning waar bewoners een presentatie van de architect, de aannemer en de corporatie krijgen. De architect vertelt over de keuzes die zijn gemaakt en hoe de woningen eruit zien na de ingreep, de aannemer vertelt wanneer hij langskomt en hoe het proces eruit ziet en de corporatie geeft toelichting op het doel van het project en de hoogte van de huurverhoging en de vergoedingen. De bewonersbegeleider is vanuit de Sleutels het aanspreekpunt voor alle bewoners en inventariseert of er zieke of oude bewoners zijn die tijdens het onderhoud niet thuis kunnen blijven wonen. Huurders ontvangen een brochure en een instemmingsformulier. ‘Na de presentatie kunnen mensen rondlopen in de woning, kozijnen open en dicht doen en kijken hoe alles voelt en ruikt.’

Vragen stellen
De Vrij merkt dat mensen tijdens kleinschalige bijeenkomsten makkelijker vragen stellen. ‘Bij grootschalige bijeenkomsten merkten we dat er soms mensen met negatieve sentimenten zitten die de overhand hebben. Daardoor krijgen huurders niet de kans alle vragen te stellen die ze hebben. Als ze uiteindelijk nee zeggen tegen de renovatie, dan moet dat zijn met een motivatie die klopt. Niet doordat ze dingen niet begrepen hebben of verkeerde informatie hebben.’ Als bewoners binnen drie weken het formulier niet terugsturen gaat de bewonersbegeleider bij die huurders langs en probeert deze de reden te achterhalen. De Vrij: ‘Vaak blijken mensen dan nog met vragen te zitten en het helpt om die ter plekke te beantwoorden. Uiteindelijk vult bijna iedereen het formulier in. Het lukt tot nu toe steeds om binnen een maand 70 procent draagvlak binnen te halen.’