Verdieping

Hoe werkt de controle van STEP-aanvragen

Woningcorporaties kunnen met de Stimuleringsregeling Energieprestatie Huursector (STEP) de energieprestatie van bestaande sociale huurwoningen verbeteren. Per 1 juli 2016 is de regeling gewijzigd en zijn de subsidiebedragen verhoogd. De hoogte van de subsidie is gekoppeld aan de verbetering van de Energie-Index (EI). De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) verzorgt de controle op de uitvoering van de STEP-subsidie. Theo van den Bosch van RVO legt uit hoe dat werkt en wijst op de extra deadline van 31 oktober 2016.

Wat kunnen corporaties die voor de eerste keer STEP aanvragen aan controle verwachten?
‘Er zit nog ongeveer 300 miljoen euro in de subsidiepot, dat is veel geld. Het is belangrijk dat die subsidie rechtmatig verleend wordt. Controle hoort er gewoon bij. Bij elke regeling die RVO uitvoert, stellen wij een risicoanalyse op. Als een STEP-subsidieaanvraag binnenkomt, gaat een aantal controles automatisch van start, bijvoorbeeld van het eigendom en de adresgegevens. Vervolgens doen wij steekproeven om te controleren of de EI’s juist zijn. Als een corporatie onder de steekproef valt, vragen wij het woningdossier op. Dan kijken we of de doorgegeven EI betrouwbaar is. Als de steekproef afwijkt van de verwachting uit de risicoanalyse, stellen we de intensiteit van de controle bij. In de Aedes-handleiding Hoe werkt STEP? staat duidelijk omschreven welke informatie dat woningdossier moet bevatten. Een goed onderbouwd dossier geeft vertrouwen in de juistheid van de EI. En dan is vaak geen fysieke vervolgcontrole meer nodig.’

Wanneer gaan jullie wel over tot fysieke controle?
‘Als het dossier er onvolledig uitziet, gaan we ter plekke kijken. Of als het tegenstrijdigheden bevat. We zien bijvoorbeeld wel eens dossiers waar tegenstrijdige foto’s inzitten. Bijvoorbeeld van twee verschillende verwarmingstoestellen die absoluut niet samen in één woning thuis horen. Dan constateren onze Energieprestatie-adviseurs (EPA-adviseurs) dat zoiets onmogelijk is en gaan zij bij de betreffende woning langs.’

Wat kunnen corporaties nog meer doen naast de Aedes-handleiding lezen?
‘Het is fijn als er bij de corporatie mensen werken die zelf verstand hebben van het opstellen van EI’s. Bij corporaties die inhoudelijke kennis in huis hebben, zien wij dat er minder vragen leven. Corporaties moeten een gecertificeerde EPA-adviseur inhuren om de Energie-Index van woningen op te nemen en te documenteren in een dossier. Een corporatie kan ook twee verschillende, onafhankelijke EPA-adviseurs de EI’s te laten opnemen. Die kunnen elkaars werk controleren. Het is belangrijk om de EPA-adviseur niet alleen op prijs, maar ook op kwaliteit te selecteren. Als die prijs eigenlijk te mooi is om waar te zijn, blijkt dat vaak ook zo te zijn. Als je een eerlijke EPA-adviseur wil, moet je ook een eerlijke prijs betalen. Dat is een zaak van goed opdrachtgeverschap.’

Wat gebeurt er op 31 oktober?
‘De subsidiebedragen zijn met terugwerkende kracht hoger vastgesteld. Corporaties die een lopende aanvraag hebben met renovaties die verder gaan dan een EI 1,2 (label A) krijgen tot 31 oktober de kans om daarin onderscheid te maken tussen een EI van 0,8; 0,6 of 0,4. De oude regeling gaf geen subsidie voor renovaties die verder gaan dan EI 1,2 en nu wordt die extra verbetering wel gehonoreerd. Maar pas wel op dat je niet te hoog inzet. Als je niet zeker weet dat je die ambitie waar kunt maken, moet je het niet doen. Als je inzet op een EI van 0,4 en je valt meer dan twee stappen terug, krijg je helemaal geen subsidie.’

Meer informatie
In het Aedes-Magazine juli-augustus 2016 is meer informatie te vinden over de gewijzigde Stimuleringsregeling Energieprestaties Huursector (STEP). Lees dit artikel hier online.

Tips voor het bewaken van de kwaliteit van STEP-aanvragen vindt u in de handreiking van Aedes. Meer informatie over STEP en de aanvragen leest u op www.rvo.nl/step, waaronder een artikel over het belang van goed opdrachtgeverschap voor de kwaliteit van STEP-aanvragen.