Verdieping

Groene Huisvesters wegbereider voor lagere energierekening

‘Groene Huisvesters zetten vol in op betaalbare huurwoningen en een lage energierekening voor onze huurders. We willen als breekijzer en wegbereider alle corporaties in Nederland helpen. Daarbij hebben wij Aedes, de Woonbond en het ministerie keihard nodig.’ Zo zette Bert Wijbenga als voorzitter van de Groene Huisvesters de samenwerking neer. Dat deed hij op een bijeenkomst 3 juni 2015 van dit bestuurlijk overleg van 22 corporatiebestuurders, het ministerie van Binnenlandse Zaken, de Woonbond en Aedes.

Bert Keijts, directeur-bestuurder van woningcorporatie Portaal, presenteerde de evaluatie van de eerste 50 woningen die naar nul-op-de-meter gingen. Dat deed hij namens de zes corporaties die op dit moment meedoen aan de Stroomversnelling. Keijts: ‘Wij hebben enorme stappen gemaakt in de Stroomversnelling. De kosten voor de realisatie van nul-op-de-meter-woningen zijn sterk gedaald door de seriematige productie. Wij leveren de eerste 11.000 woningen. Maar de Stroomversnelling kan alleen slagen als meer corporaties en partijen aanhaken. Dan kan de prijs verder omlaag.’

Woonlasten beteugelen
‘Al doe je maar met twintig woningen mee’, riep Leen van Dijke, van de Stroomversnelling, andere corporaties op ook in te stappen. ‘Gun jezelf als corporatie dit leerproces. Dat helpt je om de woonlasten van je bewoners te beteugelen’.

Wat het voor corporaties aantrekkelijker maakt om in te stappen is het wetsvoorstel voor de energieprestatievergoeding. Dit voorstel krijgt de Tweede Kamer binnen enkele weken voorgelegd, zei Bert Wijbenga, bestuursvoorzitter van Woonbron en voorzitter van de Groene Huisvesters. De energieprestatievergoeding geeft corporaties meer duidelijkheid over wat zij bij de huurder in rekening moeten brengen. De regeling is bedoeld voor het ombouwen van woningen tot zeer energiezuinige nul-op-de-meterwoningen die evenveel of meer energie opwekken dan ze verbruiken.

Warmtenetten
Naast de Stroomversnelling kan een versnelling in de ontwikkeling van zogenaamde warmtenetten bijdragen aan de ambitie de CO2-uitstoot in 2030 met 40 procent te verminderen. ‘Maar’, zei Aline Zwierstra, directeur Vastgoed van WonenBreburg, ‘duurzame warmte is nog geen betaalbare warmte’. In de regio Tilburg en Breda heeft het bedrijf Ennatuurlijk het warmtenet in handen. De onderhandelingen tussen de corporaties en Ennatuurlijk verlopen stroef omdat de huurders die gebruikmaken van het warmtenet hogere energielasten hebben dan huurders die er geen gebruik van maken. Ook in andere regio’s speelt dit probleem. Het ministerie van Economische Zaken probeert op verschillende manieren efficiënte en betaalbare warmtenetten te stimuleren. Ingrid Post, clusterleider Duurzame Energie bij het ministerie vertelde wat daarover staat in de Warmtevisie en de Warmtebrief 2015. Karin Schrederhof, vestigingsdirecteur van Woonbron, pleitte voor intensieve, landelijke samenwerking om de beoogde warmteversnelling ook mogelijk te maken.

Corporaties die politieke of bestuurlijke knelpunten tegenkomen bij hun streven naar energiebesparing kunnen deze melden bij de Groene Huisvesters. Contact: Marlou Boerbooms, energieambassadeur, marlou@energieambassadeur.nl of via www.groenehuisvesters.nl. Bekijk ook de video over de Groene Huisvesters.