Verdieping

Expertmeeting ‘Toekomst van zonne-energie’

Tijdens de Expertmeeting ‘Toekomst van zonne-energie’ op 25 mei 2016 bij Aedes gingen 54 experts van woningcorporaties namens de Groene Huisvesters de dialoog aan over de toekomst van het salderen van opgewekte en verbruikte stroom. Nu mag een huishouden de niet verbruikte zonnestroom nog voor de volle prijs aan het openbare net terug verkopen. Het Rijk gaat deze salderingsregeling in 2017 evalueren.

Op de bijeenkomst deden de corporaties minister Kamp van Economische Zaken het verzoek om niet tot 2017 te wachten met de evaluatie en te zorgen voor een nieuwe salderingsregeling die investeerders, corporaties en huurders stimuleert. Een verslag van de bijeenkomst is te vinden op de site van de Groene Huisvesters.