Verdieping

Energielabels: wat verandert per 1 januari 2015?

Update

Het energielabel ziet er vanaf 1 januari 2015 anders uit. De onderliggende rekenmethodiek van het energielabel verandert. De indeling in letters (A t/m F) verdwijnt en wordt vervangen door een cijfer. En er komt een vereenvoudigd energielabel dat vooral van belang is voor de koopsector.

Woningwaarderingsstelsel
De nieuwe rekenmethode van het energielabel heet Nader Voorschrift. Deze methode leidt tot een andere Energie-Index (EI) van huurwoningen, voortaan aangegeven met cijfers in plaats van de letters A t/m F. Dat heeft gevolgen voor onder meer het woningwaarderingsstelsel (WWS), het puntensysteem dat de maximale huurprijs van woningen bepaalt. In het WWS wordt een nieuwe tabel opgenomen die het aantal WWS-punten bij de nieuwe EI aangeeft. Woningen kunnen door het Nader Voorschrift in een andere EI-puntenklasse belanden, met als gevolg een verandering in de maximale huurprijzen van woningen.

Dit heeft ook gevolgen voor corporaties die een aanvraag indienden voor de STimuleringsregeling EnergiePrestatie huursector (STEP), omdat STEP-aanvragen vanaf 1 januari 2015 worden afgerekend op de nieuwe EI-puntenklassen in het WWS.

Gevolgen Nader Voorschrift
Aedes heeft onlangs afspraken gemaakt met het ministerie van BZK om problemen bij de uitvoering te voorkomen. STEP-projecten die corporaties vóór 1 januari 2015 indienen met een label en afronden na 1 januari 2015, worden beoordeeld met de oude systematiek als de nieuwe methode tot problemen leidt. Datzelfde geldt voor projecten die voor 1 juli 2015 worden ingediend met een label dat vóór 1 januari 2015 is afgemeld. Verder is afgesproken dat onderzocht wordt of de verschuiving van de energieklassegrenzen tot problemen leiden.

Vereenvoudigd energielabel
Naast de invoering van het Nader Voorschrift komt er een vereenvoudigd energielabel. Alle woningen krijgen een energielabel op basis van een sterk vereenvoudigde rekenmethode. Dit label krijgt wel een letter (A t/m G). Voor alle woningen waarvan het label geregistreerd staat in de database van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ontvangen woningcorporaties gratis en automatisch een nieuw energielabel. Het nieuwe label is verplicht voor corporaties op het moment dat zij de woning opnieuw verhuren. Voor de huurder verandert er niets. Bekijk ook de infographic die het ministerie van BZK het nieuwe energielabel.