Verdieping

‘Warmtevisie nog niet concreet genoeg’

De Warmtevisie die minister Kamp op 2 april 2015 presenteerde is een positieve omslag voor de warmtevoorziening in Nederland. De visie moet echter nog wel wat concreter. Dat schrijven Aedes en zeven andere partijen in een eerste reactie aan de minister.

In de Warmtevisie staat hoe de overheid de overstap van gas naar duurzame warmte wil stimuleren. Bijvoorbeeld door aangepaste wet- en regelgeving en ondersteuning bij het ontwikkelen van projecten gericht op duurzame warmte. ‘De warmtevisie markeert een belangrijke, positieve omslag in het denken bij de Rijksoverheid over de rol van warmtelevering in de energietransitie’, schrijven Aedes, de Woonbond, diverse gemeenten en duurzaamheidsorganisaties in een eerste reactie aan de minister.

Eenmalige overstapbijdrage
De partijen missen in de visie nog wel concrete beleidsinstrumenten. En die zijn vooral erg nodig om de initiatieven die al lopen te laten slagen, stellen de partijen. In de brief doen ze een aantal voorstellen, zoals een stimuleringsbijdrage voor huurders en eigenaren als zij overstappen van een gasketel naar een warmteaansluiting. Verder bepleiten zij een verruiming van de Warmtewet om nieuwe initiatieven als nul-op-de-meterwoningen mogelijk te maken.