Proces

Wachtlijst STEP-subsidie overvol: aanvragen heeft geen zin meer

Deze zomer hebben woningcorporaties 150 miljoen euro meer subsidie aangevraagd van de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP) dan beschikbaar is. De kans om nog STEP-subsidie te ontvangen, is nu nihil. Ook voor corporaties die al op de wachtlijst staan. Volgens de huidige planning zijn aanvragen voor de nieuwe heffingsvermindering voor verduurzaming mogelijk vanaf 1 januari 2019. Deze kabinetsperiode is daarvoor 150 miljoen euro gereserveerd. Vanaf 2022 is het bedrag 100 miljoen per jaar.

In juli maakte de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland al bekend dat de STEP is uitgeput. In totaal was 395 miljoen euro aan subsidie beschikbaar. Er is voor meer dan 500 miljoen euro aangevraagd.

Nieuwe heffingsvermindering
Het is de bedoeling dat de nieuwe vermindering voor verduurzaming op de verhuurderheffing op 1 januari 2019 ingaat. Deze heffingsvermindering sluit in grote lijnen aan bij de eisen in de STEP. De woning moet na de renovatie uitkomen op een Energie-Index (EI) van maximaal 1,4 (voorheen label B) en daarbij zijn minimaal drie stappen in de EI nodig. In de STEP was in bepaalde gevallen een verbetering met twee stappen toegestaan.

Aedes is betrokken bij de voorbereiding van dit wetsvoorstel voor de nieuwe heffingsvermindering. Aedes pleit er voor dat corporaties op de wachtlijst de opname van de EI van hun lopende STEP-aanvraag daarvoor kunnen gebruiken. Formeel mag die opname maximaal zes maanden oud zijn en zou daarom in januari 2019 niet meer geldig zijn.

Verder is van belang dat investeringen alleen in aanmerking komen voor deze nieuwe regeling als ze gedaan zijn ná 1 januari 2019. In de praktijk betekent dit dat de werkzaamheden in 2019 moeten beginnen.