Verdieping

De STEP-spreekuren van RVO.nl toegelicht

Voor woningcorporaties met vragen over de subsidieregeling STEP organiseert RVO.nl op verschillende locaties in het land STEP-spreekuren. Hier kunt u terecht met vragen over een mogelijke subsidieaanvraag voor de Stimuleringsregeling EnergiePrestatie huursector. Ook andere RVO-regelingen over de huursector kunnen er aan bod komen. RVO.nl-teammanager Martijn van Horen licht de spreekuren toe.

Welke vragen krijgen jullie op de spreekuren?
‘Corporaties willen onder andere weten of er nog voldoende budget is. De subsidieregeling sluit immers op 31 december 2018. In totaal was er 395 miljoen euro beschikbaar en daar was op 1 februari 2018 nog 110 miljoen euro van over. Corporaties kunnen dus zeker nog een aanvraag doen. Op de site van RVO.nl kunnen corporaties de actuele maandelijkse stand van zaken van de aanvragen bekijken. De laatste maanden van 2017 was er een piek zichtbaar. Ik adviseer corporaties vooral om de aanvraag zorgvuldig voor te bereiden.’ 

Wat zijn de eisen aan een zorgvuldig voorbereide aanvraag?
‘Een gecertificeerde EPA-adviseur moet de Energie-Index (EI) van de woningen maximaal een half jaar voor de STEP-aanvraag opnemen. De adviseur moet die woningen echt bezoeken om de energetische staat te beoordelen. In gestapelde bouw met identieke woningen, zoals flats, mag de adviseur één zogeheten referentiewoning eruit kiezen en ervan uitgaan dat gelijkende woningen dezelfde EI hebben. Als een adviseur gebruikmaakt van de representativiteit adviseer ik de corporatie er bij de beoordeling goed op te letten dat dit op de juiste manier is gebeurd. Hierover hebben we op de spreekuren ook vragen gekregen. De RVO benadrukt dat de adviseur daarbij de Beoordelingsrichtlijn volgt. In rijtjeswoningen is dit vaak niet verstandig. Een huurder kan hier namelijk iets veranderd hebben zonder dat de corporatie dit weet. Bijvoorbeeld dakisolatie of een serre aangebouwd.’

Hoe weet een corporatie of die EPA-adviseur zijn werk goed doet?
‘Door te controleren of hij zijn bevindingen duidelijk heeft vastgelegd in een opnamedossier. Daar horen foto’s bij te zitten. Even een uurtje met de EPA-adviseur aan tafel en met gezond verstand vragen stellen. Is de adviseur echt overal binnen geweest? Hoe onderbouwt hij de representativiteit als hij deze heeft toegepast?’

Hoeveel kost zo’n opname?
‘Een gemiddelde EI-opname kost tussen de 150 en 200 euro per woning. Wij adviseren corporaties om in één aanvraag voor 50 tot 60 woningen STEP-subsidie aan te vragen. Dat is voor de corporatie en voor ons overzichtelijk. Een zorgvuldig voorbereide aanvraag kunnen wij binnen twee tot drie weken beoordelen.’

Waar moeten corporaties nog meer op letten?
‘De bestuurdersverklaring moet ondertekend zijn. Daarmee onderschrijft de corporatie dat het project goed is doordacht en de EI juist is opgenomen. Het gaat immers om een forse subsidie van gemiddeld 3.650 euro per woning. Verder moeten de energiebesparende maatregelen duidelijk omschreven staan en daadwerkelijk leiden tot de verbetering waarvoor de STEP is aangevraagd. De RVO controleert ook praktische zaken, zoals het eigendom van de woningen en vermelding van de juiste postcodes. Kleine dingen, maar door haastwerk kunnen die fout gaan.’

Vanaf 29 maart 2018 wordt de Energie-Index gekoppeld aan de energielabels. Is dat nog van belang voor de STEP?
‘Niet direct. Maar het maakt de communicatie met de bewoners eenvoudiger. De corporatie kan dan aan de bewoners zeggen dat er iemand langskomt om te kijken welk energielabel hun woning heeft. En zo’n letter communiceert toch prettiger dan bijvoorbeeld een EI van 1,4.’

Is de STEP-aanvraag complex?
‘Wij hebben ons best gedaan de aanvraagprocedure zo eenvoudig mogelijk te houden. Het invullen gebeurt op een begrijpelijk formulier met Excel-bijlage. Ik vind de STEP niet complex. Maar we verwachten wel opnames van een goede kwaliteit. Corporaties die vragen hebben, zijn welkom op de komende spreekuren. Daarnaast kunnen ze ook contact opnemen met de RVO. Mijn collega Constan Custers geeft graag advies.’

Meer informatie over de STEP vindt u hier. Ook kunt u contact opnemen met de RVO, Constan Custers, 06 250 683 42. Kijk hier voor de data en locaties van de STEP-spreekuren.