Proces

Salderingsregeling verlengd tot 2023

De salderingsregeling voor zonnepanelen wordt tot 1 januari 2023 ongewijzigd voortgezet. Dat hebben minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) en staatssecretaris Snel (Financiën) besloten. Gebruikers van zonnepanelen kunnen drie jaar langer salderen dan was voorzien in het Regeerakkoord. Tot 1 januari 2023 verandert er niets voor wie al zonnepanelen heeft of ze tussentijds aanschaft. Daarna wordt de salderingsregeling geleidelijk afgebouwd.

De salderingsregeling houdt in dat de stroom die je met zonnepanelen opwekt en teruglevert aan het net, wordt afgetrokken van je eigen energieverbruik. Per 1 januari 2023 wordt de salderingsregeling geleidelijk afgebouwd. Dat wil zeggen dat het voordeel dat huishoudens ontvangen op hun energiebelastingen – in ruil voor het terugleveren aan het net – elk jaar iets minder wordt. Uiteindelijk wordt dat voordeel 0 en ontvangt het huishouden alleen een vergoeding van de energieleverancier voor de teruggeleverde zonnestroom. Dat zal in 2031 het geval zijn.

Omdat zonnepanelen steeds goedkoper worden, vindt de regering dat het op de lange termijn ook zonder subsidie financieel interessant is om zonnepanelen te installeren. Vanaf 2023 zal ieder huishouden met zonnepanelen automatisch meegaan met de afbouw van salderen.

Geschikte meters

Voor het geleidelijk afbouwen van salderen tot 2031 is het noodzakelijk voor de Belastingdienst dat huishoudens beschikken over een meter die levering en teruglevering afzonderlijk kan meten. Bijvoorbeeld een slimme meter. Vanaf 1 januari 2023 is het verplicht om zo’n meter met een dubbel telwerk in huis te hebben. De netbeheerders zullen die meters voor die datum aanbieden aan de gebruikers van zonnepanelen.

Woonlasten

Bij de eerdere plannen voor omvorming van de salderingsregeling heeft Aedes gepleit voor een regeling waarbij de verhuurder die de zonnepanelen betaalt, ook de subsidie krijgt. Maar Aedes vindt het een goede zaak dat er nu zekerheid is, zodat corporaties en huurders weten waar ze aan toe zijn. Dat is ook belangrijk in verband met de woonlasten.