Proces

Minister sluit aanvragen heffingsvermindering verduurzamen

Woningcorporaties kunnen na 1 juli 2019 geen aanvragen meer indienen voor korting op de verhuurderheffing op basis van plannen voor verduurzaming van sociale huurwoningen. Het budget is overschreden. Aedes stelt dat het kabinet op basis van het succes van de regeling beter zou kunnen besluiten er meer geld voor beschikbaar te stellen.

Verhuurders kunnen sinds 1 februari heffingsvermindering aanvragen voor verduurzaming van huurwoningen (RVV verduurzaming). Voor 2019 en 2020 is er ieder jaar 78 miljoen euro beschikbaar. In 2021 is er geen geld voor beschikbaar, daarna vanaf 2022 jaarlijks 104 miljoen.

Sluiting per 1 juli 2019
Verhuurders hebben inmiddels voor 94 miljoen euro aanvragen ingediend, meer dan het voor dit jaar beschikbare budget. Op basis daarvan heeft minister Ollongren besloten dat er na 1 juli 2019 geen aanvragen meer kunnen worden ingediend. Dat heeft geen effect op de aanvragen die voor 1 juli 2019 worden ingediend

Sluiting aanvragen tot 2022
Ollongren schrijft dat ‘gezien het huidige tempo van aanvragen ook het geld voor 2020 per 1 juli 2019 zal zijn aangevraagd’. De regeling kan dan op zijn vroegst weer op 1 januari 2022 opengesteld worden voor nieuwe aanvragen.

Regeling succes
De minister noemt het grote aantal aanvragen een goed teken: ‘verhuurders maken serieus werk van de verduurzamingsopgave waarmee ze te maken hebben. De heffingsvermindering voor verduurzaming blijkt in de behoefte te voorzien.’  

Meer budget zou verduurzaming helpen
Aedes is het daarmee eens, maar kan dat niet goed rijmen met de beslissing om geen aanvragen meer aan te nemen. Aedes heeft steeds voorspeld dat het budget snel uitgeput zou zijn en riep onlangs woningcorporaties nog op om voor 1 juli een beroep te doen op de regeling. Alle ingediende aanvragen worden namelijk gehonoreerd, ook als het budget wordt overschreden.

Als het Kabinet daadwerkelijk het verduurzamen van sociale huurwoningen wil stimuleren, zou het er goed aan doen meer budget beschikbaar te stellen voor deze nu al succesvol gebleken regeling.