Proces

Melding vaststelling STEP eerder aanvragen

Vroeg u subsidie van de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP) aan en heeft u de renovatie voor verduurzaming al afgerond? Dan kunt u RVO.nl vragen uw subsidie eerder vast te stellen. Daardoor krijgt RVO.nl meer inzicht in het resterende budget. RVO.nl hoopt zo aanvragen op de wachtlijst eerder te kunnen behandelen.

Corporaties ontvangen hun subsidiegeld als de verduurzamingswerkzaamheden klaar zijn en woningen afgemeld in de centrale database EP-online. Tot nu toe stelde RVO.nl het besluit voor vaststelling van de STEP 24 maanden na de subsidieverlening vast. Nu kan dat eerder. Daarvoor moet u wel een vaststelling voor subsidie aanvragen. U doet dit met het formulier 'melding ambtshalve vaststellen'. U vindt het onder de tab 'na uw aanvraag' op mijn.rvo.nl.

STEP gesloten
In juli 2018 maakte RVO.nl al bekend dat de STEP is uitgeput. In totaal was 395 miljoen euro aan subsidie beschikbaar. Er is voor meer dan 500 miljoen euro aangevraagd. Een aanvraag indienen heeft daarom geen zin meer.

De aanvragen die RVO.nl ontvangen heeft nadat het subsidieplafond bereikt was, kwamen op een wachtlijst. Blijkt na vaststelling dat er subsidiegeld vrijvalt, kan RVO.nl mogelijk een deel van de aanvragen op de wachtlijst alsnog toekennen. Deze aanvragers ontvangen hierover nader bericht. Lees meer over de wachtlijst: 'Na uw aanvraag' op mijn.rvo.nl.

Opvolger RVV Verduurzaming
Op 1 februari 2019 opent de Regeling Vermindering Verhuurderheffing (RVV Verduurzaming) een heffingsvermindering verduurzaming. RVV Verduurzaming is een vervolg op de gesloten STEP-regeling.