Verdieping

Energieambassadeur: ‘Gebruik STEP-subsidie bij versnellen verduurzaming’

‘Overal zie ik woningcorporaties hard werken aan de verduurzaming van hun woningen’, zegt Charlie Kock, EnergieAmbassadeur van Huren met Energie. Richting CO2-neutrale woningen in 2050 zetten corporaties grote stappen. Vooral bij het maken van forse labelsprongen adviseert Kock corporaties om daarbij gebruik te maken van de Stimuleringsregeling EnergiePrestatie huursector (STEP).

De EnergieAmbassadeurs ondersteunen corporaties bij het opzetten en uitvoeren van hun energiebeleid. ‘Nu corporaties hun duurzaamheidsaanpak versnellen zien wij dat steeds meer complexen met forse labelsprongen gerenoveerd worden. Woningen met een label F of G krijgen meteen een label A of zelfs A++’”, zegt Kock. Dan loont het echt de moeite om gebruik te maken van de beschikbare subsidies, zoals de STEP of de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE).’

Sinds de wijziging per 1 juli 2016 van de STEP-regeling is de hoogte van de subsidie gekoppeld aan de verbetering van de Energie-Index. ‘Dat maakt het voor corporaties extra interessant om hele complexen aan te melden. Het kan bij een forse labelsprong een subsidiebedrag van bijna 10.000 euro per woning opleveren’, aldus Kock. 

Corporaties moeten een gecertificeerde EPA-adviseur inschakelen om de Energie-Index van de woning voorafgaand en na afloop van de renovatie op te nemen. ‘Daar zijn uiteraard kosten aan verbonden’, zegt Kock. ‘Maar een goede woningopname levert een corporatie meteen ook een schat aan informatie op over de energetische kwaliteit van haar huizenvooraad. Het is zeker niet alleen een moetje.’

Aanvraag STEP
Corporaties kunnen nog tot 31 december 2018 een subsidieaanvraag indienen. RVO.nl voert de regeling uit in opdracht van het ministerie van BZK. Meer informatie en aanmelding is te vinden op de vernieuwde site van RVO.nl.

Huren met Energie Festival
De afgelopen drie jaar begeleidden de EnergieAmbassadeurs van Huren met Energie corporaties bij het behalen van hun duurzaamheidsdoelstellingen. Zij hielpen individuele corporaties onder meer bij het organiseren van draagvlak, het opzetten en uitvoeren van een energiebeleidsplan en bij het opstellen van de businesscase. Op woensdag 8 november 2017 viert Huren met Energie dit met het festival Op weg naar CO2-neutraal. 

Op het festival is te zien hoe corporaties de vervolgstap kunnen maken van sturen op label B naar koersen naar CO2-neutraal in 2050. Het programma biedt onder meer workshops, goede voorbeelden, informatie over aanpak en bussinessmodellen. Ook de Routekaart 2050 van Aedes komt aan bod. Kijk hier voor meer informatie en aanmelden.