Verdieping

EPV ook voor huizen met gasaansluiting?

Woningcorporaties kunnen sinds 1 september een energieprestatievergoeding (EPV) vragen van huurders in (bijna) nul-op-de-meter-woningen (NOM). Minister Blok heeft voorgesteld de EPV ook mogelijk te maken bij woningen die een gasaansluiting hebben. Aedes heeft daar in een consultatiereactie positief op gereageerd, maar er wel een aantal kanttekeningen bij gemaakt.

EPV en woonlasten
Een NOM-woning wordt voorzien van energieopwekkende voorzieningen, zoals zonnepanelen, zonneboilers of warmtepompen. Via de EPV krijgen corporaties van huurders een deel terug van deze investeringen. Omdat huurders nauwelijks of geen energielasten meer hebben, nemen toch hun totale woonlasten niet of slechts beperkt toe. Minister Blok werkt nog een aan regeling om dat te garanderen (woonlastenwaarborg).

EPV voor woningen met gasaansluiting
De EPV is in het leven geroepen voor energieneutrale woningen met volledig elektrische energieopwekking of met een duurzame warmtevoorziening in de woning/het complex. Minister Blok heeft onlangs voorgesteld de EPV ook mogelijk te maken bij woningen met een gasaansluiting. Het gasverbruik moet dan worden gecompenseerd door zonnepanelen, ook dan wordt de woning als energieneutraal beschouwd. Dat biedt volgens Blok een extra mogelijkheid, waarop de markt in kan springen. Via een consultatie heeft hij reacties van stakeholders gevraagd, ook Aedes heeft een reactie ingediend.

Aedes: steun voor extra mogelijkheden
Aedes steunt deze uitbreiding omdat het extra technieken voor NOM-woningen toelaat. Het biedt meer corporaties mogelijkheden woningen te verduurzamen waarbij de investeringen deels via de EPV terugkrijgen. Meer technieken zijn welkom, het aantal gerealiseerde NOM-woningen loopt achter op de planning. Aedes verbindt aan de uitbreiding wel de voorwaarde dat de EPV verder uitgebreid wordt met eenzelfde regeling voor warmtenetten en een nieuwe regeling voor biogas en voor duurzame warmtelevering. Dat verruimt ook mogelijkheden in de hoogbouw.

Daarnaast maakt Aedes een kanttekening op basis van het lange-termijnstreven naar een CO2-neutrale woningvoorraad, waarbij geen gas meer wordt gebruikt. De regeling is een tussenstap op die weg. Ook vraagt Aedes aandacht voor een aantal uitvoeringsaspecten.