Publicaties

Energieconvenant: in 2021 naar energielabel B

Energiebesparing en duurzaamheid staan hoog op de agenda van de woningcorporaties. Minister Spies, Aedes, de Woonbond en Vastgoed Belang legden hun gezamenlijke ambities en doelstellingen vast in het geactualiseerde Koepelconvenant Energiebesparing Gebouwde Omgeving dat ze op 28 juni 2012 ondertekenden. Aedes tekende ook twee deelconvenanten: het Convenant Energiebesparing Corporatiesector en het Lenteakkoord Energiezuinige Nieuwbouw. Als de convenanten zijn uitgevoerd, hebben de 2,4 miljoen corporatiewoningen in 2021 gemiddeld energielabel B. Dat komt neer op een energiebesparing tussen 2008 en 2021van 33 procent.

Duurzame energie
Met het vernieuwde convenant kunnen corporaties aan de slag om energiebesparing in de huursector nog verder te brengen. Er is meer aandacht voor duurzame energie, zoals de toepassing van zonnepanelen voor complexen met deels huurders en deels eigenaren. Het kabinet heeft toegezegd collectieve invoering van duurzame energie te bevorderen door wettelijke, financiële en fiscale knelpunten en belemmeringen daarvoor zo snel mogelijk ongedaan te maken. Daarnaast ontwikkelen de partijen een visie om een eind te maken aan niet-groene energielabels in de woningvoorraad.

Huurgarantie met woonlastenwaarborg
Onderdeel van het energieconvenant is de woonlastenwaarborg. Die garandeert huurders dat woonlasten ondanks eventuele huurverhoging door energiebesparende maatregelen gemiddeld voor het hele complex zullen dalen. De Woonlastenwaarborg, die bestaat uit een stappenplan en rekenmodel, is opgesteld door Aedes en de Woonbond.