Publicaties

Energieakkoord helpt woningcorporaties met energiebesparing

Een indicatief energielabel, aanpassen van regels om meer notanul-woningen te realiseren en 400 miljoen euro voor energiebesparende maatregelen. Dit zijn voor woningcorporaties de belangrijkste onderdelen uit het Energieakkoord voor duurzame groei. Aedes was één van de 40 organisaties die het SER-akkoord ondertekende op 6 september 2013.

Sociale partners, overheid, de natuur- en milieuorganisaties, energieproducenten, netbeheerders, bouwsector, chemiesector, clean-techsector, basismetaal en vertegenwoordigers van burgerinitiatieven werkten acht maanden aan het akkoord. Afspraken over energiebesparing in de gebouwde omgeving helpen woningcorporaties bij hun inspanningen op dit gebied.

Indicatief energielabel
In de komende twee jaar krijgen alle huizen die nog geen energielabel hebben, een indicatief energielabel. Daardoor worden eigenaren zich bewust van de energiezuinigheid van hun woning. Aedes en de Woonbond hebben eerder een vergelijkbaar voorstel gedaan. Het bestaande energielabel blijft gewoon bestaan.

Energienota-nul
Ook De Stroomversnelling is in het akkoord opgenomen. Een aantal woningcorporaties, bouwers en ontwikkelaars werken samen met Platform31/Energiesprong aan een omvangrijk renovatieprogramma. Ambitie is om 111.000 woning zeer energiezuinig (energienota-nul) te maken. Het Rijk zal belemmeringen in wet- en regelgeving wegnemen om dat mogelijk te maken. En als het programma succesvol blijkt, is het de bedoeling om na 2020 op nog grotere schaal notanul-renovaties uit te voeren.

400 miljoen
Er komt 400 miljoen beschikbaar voor woningcorporaties om energiebesparende maatregelen te treffen. Deze subsidie maakt ook deel uit van de concept-afspraken die het kabinet met Aedes gemaakt heeft. Deze afspraken moeten nog door de leden van de branchevereniging worden goedgekeurd.

Opwekken voor eigen gebruik
Ook het collectief opwekken van energie voor eigen stroomverbruik (Duurzame Decentrale Energie) wordt gestimuleerd. Zo komen collectieve opwekinstallaties in aanmerking voor een korting op energiebelasting. Dat kan huurders en wellicht ook corporaties mogelijkheden bieden.