Praktijk

Eigen Haard wint twee duurzaamheidsprijzen

Woningcorporatie Eigen Haard viel 16 november 2016 tweemaal in de duurzaamheidsprijzen. Als één van de initiatiefnemers van het duurzame samenwerkingsverband Co Green won de corporatie de Supply Chain Award. Daarnaast ontving Eigen Haard de WoCo25.

De Supply Chain Award is voor de derde keer uitgereikt. Met deze award willen initiatiefnemers Nyenrode Business Universiteit, Platform Ketensamenwerking Zuid en Duurzaam Gebouwd ketensamenwerking in de bouw stimuleren. In Co Green ontwikkelt Eigen Haard samen met een architect, bouwer/ontwikkelaar en een sloopbedrijf een klimaat- en kostenneutraal bouwproject in het Amsterdamse Overtoomse Veld. Met een circulaire aanpak wordt hier het overgrote deel van het sloopmateriaal hergebruikt.

Kostenbesparende ketensamenwerking
De nieuwe klimaatneutrale woningen in de Overtoomse Veld realiseert Eigen Haard zonder extra kosten voor de bewoners. Dit lukt omdat de samenwerkingspartners in Co Green door vergaande ketensamenwerking op onnodige proces- en bouwkosten besparen. Dankzij deze besparingen is er ruimte om te investeren in klimaatneutrale maatregelen.

WoCo25 is een verkiezing van 25 corporaties die stappen zetten op klimaatgebied en dat ook delen. Het is een initiatief van FSC Nederland, het Klimaatverbond Nederland, het Wereld Natuur Fonds en Duurzaam Gebouwd. Eigen Haard ontving de prijs vanwege haar visie op duurzaamheid die is gebaseerd op verschillende pijlers, waarbij duurzaam materiaalgebruik een volwaardige plek inneemt.

Drie corporaties ontvingen de aanmoedigingsprijs WoCo25. De Brabantse corporatie ’thuis vanwege de aandacht voor water- en materiaalgebruik in zelfvoorzienende wijken. De Gelderse corporatie De Kernen kreeg complimenten voor het vergroten van draagvlak en bewustzijn voor klimaatmaatregelen bij bewoners. Van Woningstichting Den Helder viel het Tiny House project in de smaak.