Verdieping

Corporaties werken samen in energiebeheer

Update

‘Corporaties, ga niet allemaal zelf het wiel uitvinden’, dat is de boodschap van Harry Reininga, directeur-bestuurder van AlleeWonen. Samen met HW Wonen, Staedion en Vestia richtte Reininga Corporatie Energie Beheer (CEB) op, een vereniging die de duurzame energieopwekkingssystemen van aangesloten corporaties professioneel beheert.

Veel woningcorporaties hebben het beheer en de exploitatie van energieopwekkingsinstallaties, zoals Warmte Koude Opslaginstallaties, ondergebracht in hun eigen energie BV. AlleeWonen was een van die corporaties. Reininga: ‘We kwamen er al snel achter dat het beheer een specifieke tak van sport is. Het aantal installaties dat een corporatie bezit is namelijk beperkt, maar je hebt er wel specialistische kennis voor nodig. Wij dachten: hier moeten vast meer corporaties tegenaan lopen, waarom doen we het beheer van deze installaties niet gezamenlijk?’

Krachten bundelen
AlleeWonen kwam in contact met Vestia die met hetzelfde idee rondliep. Met HW Wonen en Staedion richtten ze Corporatie Energie Beheer op, een vereniging die het beheer (technisch, financieel en klanten) van de energieopwekkingssystemen van de aangesloten corporaties overneemt. De vereniging adviseert ook over duurzame installaties en ontwikkelt nieuwe installaties. ‘CEB is een slimme manier van krachten bundelen’, vertelt Reininga. ‘Bij ons aangesloten corporaties besparen kosten. En daarnaast is de kwaliteit van het beheer hoger doordat we gezamenlijk de kennis in huis hebben.’ CEB is een vereniging van, voor en door woningcorporaties waarbij de aangesloten corporaties het bestuur vormen.

Regelgeving
Nieuwe regelgeving, zoals de Warmtewet en de herziene Woningwet maken het extra aantrekkelijk om samen te werken. De Warmtewet verplicht corporaties bijvoorbeeld om de kosten van collectieve energiesystemen te minimaliseren en de rendementen te maximaliseren. Daarvoor is de kennis bij individuele corporaties vaak onvoldoende, zegt Reininga. ‘Wij maken bovendien de installaties Warmtewet-proof.’ Veel corporaties bezitten installaties in gemengde complexen. Als de Herzieningswet in 2015 ingaat worden de regels daarvoor waarschijnlijk strenger. Reininga: ‘De installaties onderbrengen in een aparte energie-BV is een mogelijkheid. Maar we onderzoeken nu of corporaties hun BV’s zo nodig aan CEB kunnen overdragen. De corporatie ontvangt dan een aankoopsom maar houdt via haar lidmaatschap in CEB wel voldoende invloed en sturingsmogelijkheden.’

Groeien
Inmiddels beheert CEB zo’n 8.000 aansluitingen van de vier woningcorporaties, maar de ambitie is om te groeien. Reininga: ‘Dat willen we de komende jaren gefaseerd doen met zo’n 1.500 à 2.000 aansluitingen per jaar, dat zijn drie of vier corporaties. We voeren al gesprekken met geïnteresseerde corporaties.’

Update
Woningcorporaties Vallei Wonen (Woudenberg) en Oosterpoort Wooncombinatie (Groesbeek) hebben zich in maart 2015 aangesloten bij Corporatie Energie Beheer.


Kijk voor meer informatie over Corporatie Energie Beheer op www.corporatieenergiebeheer.nl.