Publicaties

Brochure Stroomversnelling over financiering nul-op-de-meter-woningen

Hoe zit de businesscase van een nul-op-de-meter-renovatie in elkaar? Daarover gaat de brochure Financiering van nul-op-de-meter-woningen voor woningcorporaties. Op 16 december 2015 overhandigde de voorzitter van Stroomversnelling, Leen van Dijke, de brochure aan Birgitte van Hoesel, directeur van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW).

Gemiddelde huurwoning
In de brochure beschrijft Stroomversnelling een nul-op-de-meter-renovatie (NOM) voor een gemiddelde huur-rijtjeswoning. Een NOM-woning wekt onder gemiddelde omstandigheden zelf genoeg energie op om de energiemeter op nul te laten uitkomen. Stroomversnelling gaat uit van een rendement van 5,25 procent bij een investering van 65.000 euro, inclusief 21 procent BTW. Bovendien leidt de renovatie tot een waardestijging van de woning, meldt de brochure. Financiële experts van corporaties vinden in de brochure ook antwoorden op mogelijke kritische vragen over het verhaal van Stroomversnelling.

Doorrekening
Verder schenkt de brochure aandacht aan een doorrekening van het bureau Finance Ideas van de businesscase van NOM-renovaties. Uit deze studie blijkt het effect op de financiële continuïteit van een doorsnee corporatie over een periode van 15 jaar. De studie toetst de financierbaarheid aan de hand van de ratio's (kengetallen) die het WSW hanteert bij de beoordeling van het financiële risico.

Stroomversnelling is een netwerk van verschillende corporaties, gemeenten, netbeheerders, bouwers, banken, makelaars en taxateurs die samenwerken aan duurzame NOM-renovatie.