Proces

Borgingscommissie: ‘Doelen Energieakkoord binnen bereik’

De vijf centrale doelen van het Energieakkoord zijn binnen bereik. Dat concludeert de Borgingscommissie in haar Voortgangsrapportage over 2016. Vorig jaar werden extra maatregelen afgesproken om de doelen te behalen. Minister Blok kondigde eerder aan dat hij woningcorporaties gaat verplichten alle sociale huurwoningen naar energielabel C te brengen. Deze maatregel is volgens Aedes echter inefficiënt en brengt de duurzaamheidsdoelstellingen niet dichterbij.

Energieakkoord
In 2013 sloten 47 partijen, waaronder Aedes, het Energieakkoord, waarin allerlei maatregelen werden vastgelegd om te werken aan de verduurzaming van de energievoorziening in Nederland. De Borgingscommissie (onder voorzitterschap van Ed Nijpels) beschrijft in haar Voortgangsrapportage 2016 de resultaten die vorig jaar geboekt zijn. Minister Kamp (Economische Zaken) heeft aan de hand van deze rapportage de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van het akkoord.

‘Doelen binnen bereik’
De Borgingscommissie concludeert dat alle vijf doelen van het Energieakkoord op koers liggen. Voor twee van die doelen (100 Petajoule energiebesparing en 14 procent hernieuwbare energie in 2020) werden vorig jaar extra maatregelen afgesproken. Daardoor komen nu alle doelen binnen bereik. Bovendien is er met het Energieakkoord een onomkeerbaar proces in gang gezet naar een duurzame energievoorziening en meer duurzame groei, zo stelt de Borgingscommissie.

Gebouwde omgeving
In zijn brief aan de Tweede Kamer noemt minister Kamp twee extra maatregelen die zijn afgesproken om de benodigde energiebesparing in de gebouwde omgeving te realiseren. Energieleveranciers, installateurs, netbeheerders en overheid sloten een convenant om een markt voor energiebesparing op gang te brengen. Daarnaast kondigde minister Blok een verplichting voor woningcorporaties aan om al hun woningen naar minstens energielabel C te brengen. Dat zou voor vijf Petajoule extra energiebesparing moeten zorgen.

Aedes: ‘Verplicht label C contraproductief’
Aedes vindt die verplichting echter zeer onverstandig en gelooft niet dat die de beoogde besparing zal opleveren. Woningcorporaties hebben allemaal samen met gemeenten en huurders hun eigen duurzaamheidsbeleid en investeringsplannen opgesteld. Die zouden ze weer moeten aanpassen op basis van een landelijke ‘one size fits all’-verplichting. Corporatiebestuurders noemden dat eerder op deze website ‘inefficiënt’, ‘pure geldverspilling’ en ‘slecht doordacht’.

‘Werk investeringen corporaties niet tegen’
De investeringen van corporaties in de verduurzaming van sociale huurwoningen nemen de komende jaren toe. Maar er is nog veel meer mogelijk als de minister belemmeringen daarbij wegneemt, liet Aedes onlangs via een brief aan de Tweede Kamer weten. Grootste knelpunten zijn de verhuurderheffing en de regels voor passend toewijzen. De label C-verplichting zou een extra belemmering opwerpen en vanuit Den Haag lokale keuzes frustreren.