Praktijk

Arnhemse huurders gratis lid van energiecoöperatie

De Arnhemse energiecoöperatie BuurtZon wil het gebruik van zonne-energie stimuleren. Woningcorporatie Volkshuisvesting stelt daken beschikbaar voor plaatsing van 40.000 zonnepanelen. Huurders kunnen gratis lid worden en besparen zo op hun energierekening. Als lid van de coöperatie mogen zij bovendien meebeslissen over de bestemming van de winst, bijvoorbeeld voor buurtverbetering.

Volkshuisvesting Arnhem wil hiermee een bijdrage leveren aan de reductie van CO2-uitstoot, vertelt directeur-bestuurder Gerrit Breeman. ‘Via BuurtZon kunnen we die milieudoelstelling realiseren zonder dat we zelf hoeven te investeren. Voor onze huurders kan het leiden tot een aantrekkelijke lastenverlichting.’ De woningcorporatie stelt zijn daken beschikbaar voor het plaatsen van 40.000 zonnepanelen. Dit staat los van de vraag of de betreffende huurders meedoen. ‘Zo zullen de zonnepanelen netjes aaneensluiten, wat een betere uitstraling geeft’, vindt Breeman.

Lagere energierekening
Om te kunnen starten zijn minstens 2.000 leden nodig voor de energiecoöperatie. De werving hiervan loopt via BuurtZon. Alle Arnhemmers kunnen meedoen, huurders van Volkshuisvesting krijgen als eerste een aanbod voor deelname. Lidmaatschap van BuurtZon is gratis. Leden worden automatisch klant van de door BuurtZon Arnhem uitgezochte energieleverancier Budget Energie. ‘Die overstap zal voor het merendeel van de huurders een lagere energierekening opleveren’, zegt Breeman. Het collectieve contract levert een gemiddelde besparing van 150 euro per jaar.

Financiering
BuurtZon financiert de investering in zonnepanelen via een lening en krijgt een belastingkorting bij een deelname van minstens 2.000 leden. De energie van de zonnepanelen wordt geleverd aan het energiebedrijf, die daarvoor een vergoeding betaalt. Met de overheidsbijdrage via belastingkorting en de vergoeding voor de zonne-energie betaalt BuurtZon de lening af.

Winst energiecoöperatie
Ook mensen zonder panelen op hun daken, bijvoorbeeld bewoners van appartementen, kunnen lid worden van BuurtZon. Na aftrek van de verenigingskosten, afbetaling van leningen en een reservering voor onderhoud verwacht de energiecoöperatie een jaarlijkse opbrengst van 60 euro per lid per jaar. Ieder jaar besluiten de leden per wijk waaraan dit geld wordt besteed. Dat kan een individuele winstuitkering zijn maar ook een investering in een goed doel in de wijk, zoals een speeltuin of meer groen.